Kto nahradí Hliváka vo funkcii predsedu ÚVO? Záujemcovia o kandidatúru musia splniť niekoľko podmienok

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
ÚVO: Začatie kontroly vo veci záchrankového tendra
Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák. Foto: SITA/Branislav Bibel

Záujemcovia o kandidatúru na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) už môžu požiadať o účasť na verejnom vypočutí. Žiadosť musí byť doručená na Úrad vlády SR do 16. augusta do 15:00. Samotné verejné vypočutie záujemcov sa uskutoční najneskôr 16. septembra, vyplýva z výzvy na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu ÚVO, zverejnenej na portáli vlády.

Presný dátum a hodinu verejného vypočutia, ako aj mená členov výberovej komisie sa záujemcovia dozvedia elektronicky najmenej sedem dní vopred. Súčasnému predsedovi ÚVO Miroslavovi Hlivákovi uplynie päťročné funkčné obdobie v polovici septembra.

Tri časti verejného vypočutia

Na verejné vypočutie pozvú záujemcov, ktorí splnia zákonné podmienky účasti a predložia úplnú žiadosť o účasť. „Verejné vypočutie bude mať tri časti. V prvej časti bude priestor na predstavenie sa záujemcu, v druhej časti záujemca predstaví víziu pôsobenia vo funkcii predsedu úradu a v tretej časti budú záujemcovi kladené otázky,“ uviedol úrad vlády vo výzve.

Vypočutie jedného záujemcu by nemalo presiahnuť jednu hodinu, otázky záujemcom v živom vysielaní budú môcť klásť aj členovia vlády, poslanci Národnej rady SR a zástupcovia verejnosti.

Potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny

Pri hodnotení záujemcov majú odborné a osobnostné predpoklady váhu 70 % a komplexnosť a vecnosť vízie pôsobenia vo funkcii predsedu úradu 30 %. Výberová komisia po vypočutí a vyhodnotení záujemcov pripraví zoznam odporúčaných kandidátov a ten spolu s hodnotením všetkých záujemcov predloží vláde.

Následne vláda na základe predloženej zápisnice výberovej komisie vyberie, ktorého kandidáta alebo kandidátov na predsedu úradu navrhne parlamentu. Na voľbu predsedu úradu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov, zvolený je kandidát s najväčším počtom hlasov.

Podmienky na uchádzačov

Uchádzači o post na čele ÚVO musia mať vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa a minimálne päť rokov odbornej praxe vo verejnom obstarávaní.

Podmienkou je aj aktívna znalosť anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka či platné osvedčenie Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Tajné.

Žiadosť o účasť na verejnom vypočutí záujemcov má zahŕňať aj projekt s víziou pôsobenia vo funkcii predsedu úradu aj zdôvodnenie kandidatúry.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Miroslav Hlivák
Firmy a inštitúcie Národná rada SRNBÚ Národný bezpečnostný úradÚrad vlády SRÚVO Úrad pre verejné obstarávanie