Majitelia fitnescentier neuspeli so sťažnosťou ani pred Európskym súdom pre ľudské práva

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Fitko.jpg
Foto: Pixabay

Slovenská republika uspela pred Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP) v konaní o sťažnostiach majiteľov fitnescentier zavretých v rámci boja proti šíreniu vírusu Covid-19.

Prípad sa týkal piatich sťažností v súvislosti s dôsledkami série opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva v rámci prevencie šírenia vírusu Covid-19. Fitnescentrá boli v dôsledku opatrení zatvorené od marca do júna 2020.

Sťažovatelia v sťažnostiach tvrdili, že im v dôsledku toho vznikla majetková škoda a prišli o ušlý zisk, ako aj o klientelu. Informoval o tom hovorca ministerstva spravodlivosti SR (MS SR) Peter Bubla.

Porušenie práva

Sťažovatelia sa sťažovali na porušenie práva na pokojné užívanie majetku, zaručeného článkom 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Vláda v konaní argumentovala, že sťažnosti predstavujú zneužitie práva na individuálnu sťažnosť, pretože sťažovatelia neinformovali ESĽP o tom, že podali ústavné sťažnosti, ktorými sa sťažovali na porušenie svojich práv na vnútroštátnej úrovni, ani o tom, že boli prijímateľmi štátnej finančnej pomoci v rámci podporných schém na zmiernenie finančných dopadov povinného uzavretia prevádzok alebo obmedzenia ich činností.

Rozhodnutie ESĽP

Vo svojom rozhodnutí ESĽP uviedol, že sťažovatelia mu podali sťažnosti niekoľko mesiacov po tom, ako sa obrátili na ústavný súd a v sťažnostiach výslovne uviedli, že na vnútroštátnej úrovni nemohli dosiahnuť preskúmanie predmetných opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky súdmi ani ústavným súdom.

Neinformovali ho ani o výsledku konania na ústavnom súde. ESĽP v tejto súvislosti zároveň zdôraznil, že na povinnosť informovať ho o všetkých relevantných skutočnostiach boli sťažovatelia upozornení a boli zastúpení právnym zástupcom.

ESĽP poukázal na to, že právni zástupcovia sťažovateľov musia preukázať vysokú úroveň profesionálnej obozretnosti a zmysluplnej spolupráce s ESĽP tak, aby ho ušetrili od podávania nepodložených sťažností. V posudzovanom prípade sťažovatelia podľa ESĽP zámerne zamlčali významné informácie a ich sťažnosti majú preto zneužívajúci charakter. Na základe uvedeného ESĽP tieto sťažnosti vyhlásil za neprijateľné,“ dodalo MS SR.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Peter Bubla
Firmy a inštitúcie ESĽP Európsky súd pre ľudské právaMS Ministerstvo spravodlivosti SRÚVZ Úrad verejného zdravotníctva SR