Bratislava spustila výstavbu predĺženia električkovej trate do Petržalky, vzniknú dočasné dopravné obmedzenia (foto)

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Električka, Petržalka

Bratislava spustila výstavbu predĺženia električkovej trate do Petržalky. Mesto vo štvrtok minulý týždeň začalo výstavbu predĺženia električkovej trate po Janíkov dvor odovzdaním staveniska skupine dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka (Aldesa Construcciones Polska, Aldesa Construcciones S.A., Cedis a Hant BA).

Celková hodnota zákazky je 74 585 993,96 eura bez DPH. „Práce budú realizované súčasne na viacerých stavebných objektoch pozdĺž novej trate. Vzhľadom na to, že nová trať bude križovať viaceré cestné komunikácie, ktoré bude nutné upraviť alebo prestavať, nevyhnutne vzniknú aj dočasné dopravné obmedzenia,“ upozornilo hlavné mesto.

Výsadba nových stromov

Jedna z prvých aktivít, ktoré sa majú začať už tento týždeň, je odstraňovanie stromov a náletových drevín z priestoru trasy novej trate a súvisiacich inžinierskych sietí.

„Tieto dreviny budú nahradené výrazne väčším množstvom nových stromov a zelene,“ deklaruje bratislavský magistrát. Kostru vegetačných úprav bude tvoriť 1 512 nových vzrastlých stromov vysadených v stromoradiach, ktoré budú lemovať električkovú trať a cyklistické či pešie chodníky, ale aj v skupinových výsadbách vo vybraných lokalitách.

Električka, Petržalka

„V okolí novej trate pribudne tiež 9 925 metrov štvorcových kríkov, 2 637 metrov štvorcových trvaliek, 9 114 metrov štvorcových lúčnych porastov, 180 228 metrov štvorcových trávnikov a v priestore koľajísk vysadíme 22 755 metrov štvorcových rozchodníka,“ dodáva mesto.

Električka, Petržalka
Podoba novej električkovej trate do Petržalky. Foto: www.facebook.com
Električka, Petržalka

Nová cyklotrasa popri trati

Projekt okrem novej električkovej trate a siedmich zastávok zahŕňa aj rekonštrukciu 490 metrov existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu, vybudovanie štyroch mostných objektov, deviatich križovatiek, ale aj šesť kilometrov novej segregovanej cyklotrasy pozdĺž trate.

„Nový združený most pre cestnú aj električkovú dopravu vznikne na Rusovskej ceste, most pre električkovú dopravu ponad Chorvátske rameno, most pre cestnú dopravu na Kutlíkovej ulici a lávka pre peších a cyklistov ponad Chorvátske rameno,“ informuje magistrát.

Prepravia sa tisícky cestujúcich

Predĺženie električkovej trate cez Petržalku odľahčí dopravnú situáciu pokračovaním už existujúcej časti trate zo Šafárikovho námestia cez Dunaj po Jungmannovu ulicu.

„Vďaka novej trati s preferenciou pre električky na križovatkách sa obyvatelia dostanú z Janíkovho dvora do centra mesta za 12 minút. Nová električka dokáže postupne prepraviť až 30-tisíc cestujúcich v každom smere denne. V dopravnej špičke obslúži zastávky spoj každé 2 až 3 minúty,“ konštatuje mesto. Na trase pribudne sedem nových zastávok a 33 prístreškov.

„Päť prestupných uzlov prinesie efektívne prepojenie autobusovej dopravy z odľahlejších častí Petržalky na rýchlu električku. Šesť integrovaných zastávok umožní prestupy medzi autobusmi a električkami bez potreby prechádzať cez cestu,“ dodáva mesto.

Spustenie v roku 2023

Základný harmonogram prác, ktorý je súčasťou podpísanej zmluvy, počíta s dokončením stavebných prác tak, aby električka mohla premávať do konca roku 2023. „Projekt zahŕňa aj práce a administratívne úkony, ktoré sa môžu dokončovať aj po roku 2023. V zmluve je na zrealizovanie celej stavby stanovených 27 mesiacov,“ vysvetľuje magistrát.

Ako dodáva, aj v prípade, že niektoré práce alebo úkony budú realizované po roku 2023, neznamená to, že dovtedy už vykonané práce nebudú prefinancované.

„Finančné prostriedky z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktoré budú v rámci projektu realizované po roku 2023, je mesto pripravené použiť na iné, už predpripravené dopravné projekty v Bratislave, ktoré je možne zrealizovať do konca roku 2023,“ uzatvára mesto.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Magistrát hl. m. SR Bratislava