Najdrahšia je vždy nepostavená diaľnica (komentár)

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Jaroslav Kmeť
Jaroslav Kmeť. Foto: archívne, SITA.
Tento článok pre vás načítala AI.

Jednou z najväčších výziev vlády v oblasti modernizácie dopravnej infraštruktúry je financovanie nepostavených a nedostavaných diaľnic.

Napriek tomu, že sú na cesty, ale aj mosty alokované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a Európskych fondov, ukazuje sa, že tieto zdroje nie sú dostatočné na pokrytie všetkých potrieb.

Táto situácia vedie k hľadaniu alternatívnych spôsobov financovania, pričom jednou z možností je využitie modelu verejno-súkromného partnerstva (PPP).

Kombinácia verejných a súkromných zdrojov

Model PPP je vhodnou alternatívou, najmä preto, že už existujú pozitívne skúsenosti s jeho aplikáciou pri financovaní výstavby rýchlostných ciest, ako sú R1, D4 a R7. Tento model umožňuje kombináciu verejných a súkromných zdrojov, čím sa znižuje finančná záťaž na štát a zároveň sa zvyšuje efektivita a rýchlosť realizácie projektov.

Výhody PPP modelu sú nesporné. Okrem okamžitého efektu na elimináciu enormných požiadaviek na zdroje zo štátneho rozpočtu a zrýchlenia výstavby, PPP prináša do projektov inovácie a zlepšenie kvality, vďaka zapojeniu súkromného sektora, ktorý má určite bohatšie a rôznorodé skúsenosti s riadením veľkých projektov z rôznych krajín.

Rôzne stratégie a modely

Súkromný partner nesie na svojich pleciach aj podstatnú časť rizika spojeného s realizáciou projektu, čo motivuje k efektívnejšiemu hospodáreniu a dodržiavaniu termínov.

Na druhej strane, PPP modely vyžadujú dôkladnú prípravu a správne nastavenie zmluvných podmienok tak, aby boli zabezpečené záujmy, podmienky a potreby všetkých zúčastnených strán. Je preto dôležité, pripravovať a realizovať projekty čo najtransparentnejšie a mať vopred napočítané a zohľadnené dlhodobé dopady na verejné financie.

Hoci financovanie cestnej, ale aj železničnej infraštruktúry predstavuje komplexnú výzvu, existujú rôzne stratégie a modely, ktoré môžu napomôcť pri ich kvalitnej a rýchlej výstavbe. Model PPP je jednou z týchto perspektívnych ciest, ktorá môže viesť k úspešnej realizácii infraštruktúrnych projektov v súlade s potrebami a možnosťami štátu a súkromného sektora.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať