Široký vs. normálny rozchod: Rozhodovanie o budúcnosti osobnej železničnej dopravy medzi Ukrajinou a Slovenskom (komentár)

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Jaroslav Kmeť
Jaroslav Kmeť. Foto: archívne, SITA/Martin Medňanský.
Tento článok pre vás načítala AI.

V súčasnosti sa na Slovensku diskutuje o budúcnosti železničnej osobnej dopravy medzi Slovenskom a Ukrajinou, pričom jednou z možností je využitie širokorozchodnej trate. Diskusia je dôležitá, pretože má potenciál ovplyvniť nielen cestovanie medzi týmito dvoma krajinami, ale aj širšiu regionálnu infraštruktúru a ekonomiku.

Viac nevýhod ako výhod

Širokorozchodná trať, ktorá je v súčasnosti využívaná pre nákladnú dopravu, ponúka možnosť rozšírenia na osobnú dopravu.

Avšak, existujú reálne obavy, že takéto rozšírenie by prinieslo viac nevýhod ako výhod. Medzi hlavné nevýhody patrí potreba významných investícií do infraštruktúry a logistických kapacít. 88 km širokorozchodných koľajníc z Maťovských Vojkoviec do Hanisky si určite vyžiada desiatky miliónov eur.

Ďalej sú tu komplikácie súvisiace s hraničnými a colnými kontrolami, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie bezpečnosti a súladu so Schengenským dohovorom – neexistujúca hraničná infraštruktúra (čo znamená náklady v miliónoch eur), ale aj časové obmedzenia pri kontrolách (na kontrolu jedného cestujúceho berme minimálne minútu a kapacita vlaku je v stovkách cestujúcich…), a tým dochádza aj k brzdeniu nákladnej železničnej dopravy, tak ako sme toho svedkom v Čiernej nad Tisou.

Peniaze z Európskej únie pre Ukrajinu

Potom je tu lepšia možnosť, dobudovanie pár kilometrov trate z Maťovských Vojkoviec až do Užhorodu a tam vybudovanie moderného železničného hubu – terminálu, ktorý by umožnil cestujúcim prestup z vlakov fungujúcich na širokom rozchode na vlaky pre normálny rozchod a naopak.

Terminál by mohol byť aj miestom, kde obe strany – ukrajinská aj slovenská vykonajú spoločné hraničné kontroly a nebudú blokovať koľaj na hraničnom prechode. Zdrojom financovania takéhoto projektu by mohli byť prostriedky, ktoré Európska únia poskytuje Ukrajine.

Navyše Európska únia financovala v rokoch 2022-2023 rozsiahlu štúdiu, ktorá odporúčala Ukrajine a Moldavsku začať budovať základnú kostrovú sieť koľajníc s normálnym rozchodom.

Integráciu s existujúcou železničnou sieťou

Dobudovanie koľají normálneho rozchodu tak vidím ako efektívnejšie a ekonomicky výhodnejšie riešenie. Tento prístup by umožnil lepšiu integráciu s existujúcou európskou železničnou sieťou a zjednodušil by prechod medzi rôznymi typmi koľají.

Okrem toho, normálny rozchod koľají by mohol zvýšiť frekvenciu a dostupnosť spojení, čím by sa zlepšila mobilita občanov a podporil cezhraničný obchod a turizmus.

Vzhľadom na tieto faktory je dôležité, aby sa pri rozhodovaní o budúcnosti železničnej osobnej dopravy medzi Slovenskom a Ukrajinou zvážili všetky aspekty – od ekonomických a infraštruktúrnych po sociálne a bezpečnostné. Rozhodnutie by malo byť založené na dôkladnej analýze a konzultácii s odborníkmi a verejnosťou, aby sa zabezpečilo, že konečný výsledok bude slúžiť najlepšie záujmom občanov oboch krajín.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať