NDS pokračuje v príprave na výstavbu R4 k poľským hraniciam, vyhlásila súťaže pre ďalšie tri úseky

Rýchlostná cesta R4
Výstavba rýchlostnej cesty R4. Foto: www.facebook.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pokračuje v príprave na výstavbu rýchlostnej cesty R4 od Kapušian pri Prešove k hraniciam s Poľskom. Vyhlásila súťaže na projektovú dokumentáciu pre ďalšie tri úseky na jej plánovanej trase.

Ide o vypracovanie dokumentácií stavebného zámeru a pre územné rozhodnutie, ako aj oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní dokumentácie pre územné rozhodnutie pre R4 Rakovčík – Radoma, Vyšný Komárnik – Hunkovce a Kuková – Lipníky. Diaľničiari chcú dokumentácie financovať z prostriedkov Európskej únie v rámci Nástroja na prepájanie Európy (CEF), informovali o tom v oznámeniach o začatí tendrov vo Vestníku verejného obstarávania.

Ekonomický rozvoj územia

Odhadované náklady na uvedené služby pre R4 Rakovčík – Radoma s rozšírením na štvorpruh v úseku od dočasnej križovatky Rakovčík po mimoúrovňovú križovatku Okrúhle sú cez 1,1 milióna eur bez dne z pridanej hodnoty (DPH). Lehota na predkladanie ponúk je 18. októbra, príprava dokumentácií by mala trvať 365 dní od zadania zákazky.

Rýchlostná cesta po dobudovaní v celej svojej dĺžke 7 kilometrov zabezpečí vylúčenie ťažkej nákladnej dopravy a ostatnej tranzitnej dopravy z priľahlých obcí Rakovčík, Šarišský Štiavnik a Radoma. Vytvorí predpoklady pre intenzívny ekonomický rozvoj územia a prijateľné životné prostredie pre obyvateľov dotknutých obcí,“ uviedla NDS.

Dokumentácie na štyri úseky

Projektová dokumentácia pre R4 od mimoúrovňovej križovatky Vyšný Komárnik (1 kilometer od štátnej hranice s Poľskom) po Hunkovce má predpokladanú cenu viac ako 3 milióny eur bez DPH. Takmer 8-kilometrový úsek, aj s kilometrovou časťou od slovensko-poľskej hranice, odbremení od nákladnej dopravy obce Vyšný Komárnik, Nižný Komárnik, Krajné Čierno a Hunkovce. Termín na predkladanie ponúk je 10. októbra, dokumentácie treba dodať do 12 mesiacov.

V prípade dokumentácií pre R4 Kuková – Lipníky v dĺžke 8 kilometrov, plánovaných na dvanásť mesiacov, dosahuje predbežná hodnota zákazky 2,8 milióna eur bez DPH. Tento úsek odľahčí od automobilovej dopravy obce Lipníky, Podhrabina, Chmeľov, Lúčka a Kuková. Ponuky je potrebné predložiť do 11. októbra, pričom vo všetkých troch súťažiach rozhoduje cena.

NDS od augusta obstaráva dokumentácie aj na úseky R4 Svidník – Rakovčík (6-kilometrov) takmer za 2 milióny eur a Radoma – Giraltovce (7,5 kilometra) za 2,6 milióna eur bez DPH. Lehoty na ponuky v týchto tendroch sú 26. septembra a o predĺžení 17. októbra. Oba úseky po dobudovaní vylúčia ťažkú nákladnú dopravu a ostatnú tranzitnú dopravu z priľahlých obcí Stročín a Rakovčík, respektíve Matovce, Soboš a Okrúhle.

Najlacnejšia ponuka

V súťaži na dokumentáciu pre územné rozhodnutie a oznámenie o zmene navrhovanej činnosti po jej vypracovaní pre kilometrový úsek R4 od hranice s Poľskom po mimoúrovňovú križovatku Vyšný Komárnik diaľničiari už vyhodnotili ponuky, zmluvu s vybraným dodávateľom zatiaľ nepodpísali.

Najnižšiu cenu navrhlo Združenie Hunkovce 1 so spoločnosťami Basler & Hofmann Slovakia a Cemos, a to vo výške skoro 260-tisíc eur bez DPH. Odhadovaná hodnota zákazky pri vyhlásení súťaže bola 370-tisíc eur bez DPH, dokumentácia a súvisiace oznámenie by mali byť dodané do 150 dní od zadania kontraktu.

Deväť úsekov R4

NDS už v júli uzavrela zmluvu na vypracovanie aktualizácie štúdie realizovateľnosti pre trasu R4 od Kapušian po hranicu s Poľskom so Združením Kapušany. Tvoria ho spoločnosti HBH Projekt a Dopravoprojekt, aktualizovanú štúdiu majú dodať do roka za takmer 337-tisíc eur bez DPH.

V rámci štúdie zabezpečia dopravno-inžinierske prieskumy, návrhy dopravného modelu, investičných nákladov všetkých variantov R4 aj analýzy nákladov a výnosov. Medzi Kapušanmi a hranicou s Poľskom je v pláne výstavba deviatich úsekov R4 v dĺžke takmer 60 kilometrov, na tejto trase je v prevádzke zatiaľ polovičný obchvat Svidníka v dĺžke takmer 5 kilometrov.

Okrem spomínaných sú na trase R4 od hranice s Poľskom po Kapušany ešte úseky Hunkovce – Ladomirová (vyše 8 kilometrov), Giraltovce – Kuková (6,5-kilometra) a Lipníky – Kapušany (4 kilometre). R4 bude súčasťou transeurópskej siete TEN-T a medzinárodného koridoru Via Carpatia, ktorý prepojí Baltské, Čierne a Egejské more pozdĺž východnej hranice Európskej únie cez východ Slovenska.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie DopravoprojektEurópska úniaHBH ProjektNárodná diaľničná spoločnosť (NDS)