Okresný úrad Košice odobril predĺženie termínu dokončenia prác na Slaneckej ceste

Slanecká cesta
Tento článok pre vás načítala AI.

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odobril predĺženie termínu dokončenia rekonštrukcie Slaneckej cesty, o ktoré ho požiadal stavebník – mesto Košice. Úrad to potvrdil pre agentúru SITA.

Uviedol tiež, že stavebník, teda mesto Košice, ho požiadal o predĺženie termínu na dokončenie danej stavby do decembra 2024. Dôvodom tejto požiadavky boli skutočnosti, ktoré vznikli počas realizácie stavby.

„Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií súhlasil s predĺžením termínu na dokončenie stavby Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta,“ doplnil úrad.

Dôvod posunutia termínu

Ako sa uvádza v odpovedi zástupcu riaditeľa a vedúceho oddelenia strategického rozvoja Magistrátu mesta Košice Richarda Dlhého pre agentúru SITA, termín bol posunutý len preto, aby bolo možné stavbu administratívne ukončiť a skolaudovať.

„Vo vydanom stavebnom povolení je podmienka, kde Okresný úrad v Košiciach rozhodol, že stavba musí byť ukončená do 31. decembra 2023. Keďže v súčasnosti vieme, že sa tak nestane, požiadali sme o predĺženie ani nie z dôvodu výstavby, ale pre proces kolaudácie. Tento termín nesúvisí so samotnou zmluvou o dielo medzi mestom Košice a zhotoviteľom. Termín ukončenia zostáva v zmysle posledného uzatvoreného dodatku k zmluve naďalej 22. december 2023,“ uvádza sa v odpovedi s tým, že zhotoviteľ nemá iný termín ukončenia diela.

Vznikla by tým škoda

Ak by dovtedy zhotoviteľ práce nedokončil, išlo by z jeho strany o nesplnenie záväzkov v zmysle platnej zmluvy.

„Mesto Košice potom pristúpi k sankčným mechanizmom, ako je napr. penále za každý deň omeškania, ktoré sú uvedené v spomínanej zmluve. Ak z dôvodu nedokončenia diela v zmluvnom termíne nebude môcť mesto Košice prefinancovať svoje oprávnené výdavky z eurofondov, vznikne nám tým škoda, za ktorú bude zodpovedný zhotoviteľ,“ vysvetlil ďalej Dlhý a dodal, že mesto by následne túto škodu vymáhalo.

O pravdepodobnom posune termínu dokončenia prác na Slaneckej ceste pred niekoľkými dňami informoval denník Korzár, ktorý uviedol, že podľa jeho informácií Okresný úrad Košice rozhodol o tom, že termín platnosti stavebného povolenia na rozšírenie Slaneckej cesty bude predĺžený.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom