Počty cestujúcich v osobnej doprave boli vlani takmer rovnaké ako pred pandémiou, MHD dokonca prekonala čísla z roku 2019

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
BRATISLAVA: Výstražný štrajk vodičov MHD
Foto: ilustračné, SITA/Ľudovít Vaniher
Tento článok pre vás načítala AI.

Ukazovatele osobnej dopravy dosiahli v minulom roku najvyššie hodnoty za posledné štyri roky, počty cestujúcich ako aj osobokilometre rástli dvojciferným tempom. Ako ďalej informuje Štatistický úrad SR, nákladná doprava však za uplynulý rok skončila k v mínuse o takmer 4 %. Nižšie boli pritom nielen objemy prepraveného tovaru ale aj výkony.

Rastúce počty cestujúcich

V osobnej doprave sa za celý rok 2023 prepravilo takmer 686 miliónov osôb, medziročne viac o 12,6 %. Dvojciferným tempom rástla preprava po ceste, počet cestujúcich po železnici bol medziročne vyšší o 7,2 %.

„Vplyvom dynamických rastov počas posledných štyroch rokov sa počty cestujúcich takmer dotiahli na predpandemické hodnoty, chýbalo už len 2,3 % cestujúcich,“ dodáva Štatistický úrad SR.

Výrazne nahor sa posunula hlavne cestná doprava, ktorá v porovnaní s rokom 2019 strácala iba 1 % cestujúcich, v železničnej doprave ich chýbala ešte viac ako desatina. Naopak, MHD už o desatinu prekročila hodnoty roka 2019. Výkony v osobokilometroch boli tiež medziročne vyššie takmer o 14 %, avšak zaostávanie za hodnotami z roku 2019 bolo výraznejšie. Po zohľadnení prepravných vzdialeností, v cestnej doprave stále chýbalo viac ako 20 % výkonov spred pandémie, v železničnej 11 %.

Preprava tovarov

Všetkými druhmi nákladnej dopravy sa počas roka 2023 prepravilo bez mála 220 miliónov ton tovaru. Medziročne tento objem klesol o 3,8 %, ovplyvnil ho najmä pokles prepraveného tovaru v ostatnej doprave. V nej je dôležitá doprava potrubím.

Objemy prepraveného tovaru klesali posledné štyri roky, v porovnaní s rokom 2019 boli nižšie o takmer o 23 %. Výkony v tonokilometroch sa v nákladnej doprave medziročne znížili o 11 %, v porovnaní so záverom roka 2019 boli dokonca nižšie o viac ako 15 %.

Rozhodujúca zložka odvetvia, teda cestná doprava, si v porovnaní s rokom 2022 polepšila len mierne. Dopravnými prostriedkami sa síce po cestách medziročne previezlo o 1 % viac tovaru, avšak výkony po započítaní prepravných vzdialeností klesli medziročne o 11,3 %. Viac tovaru sa za rok prepravilo aj nákladnou železničnou dopravou, objem prepraveného tovaru sa medziročne zvýšil o takmer 2 %. Výkony v tonokilometroch sa znížili o viac ako 4 %.

ŠÚ SR: Osobná a nákladná doprava
Foto: slovak.statistics.skut/p/z1/tVFNc4IwFPwtPXjMvAcBAsfoWMCqU22pkksnKipFA0oG679v6PTSgx89NJeXzOxudt-CgDkIJZt8I3VeKrkz71R47xMW-92uxRG7Q4rx4OllHPUe7TBxYfYb4I-nfYxf-XM4HTgWOi6I6_w3ECCWSld6C2m5qOWW1AXJ1ZrIQnfQXMrj3rhpVEbq6iibcwebOtOFmRbKlefblLAg8IjjUYcEnpURO3MZoyu6WErWylfLfAXpXejZrbxtHLxwOBq--Ib0Qh45bIjoD0MXYx4l02BCKXL6A7iikRoP7KIHy5hs8uwEiWo3s4OXP0aMEAa3WjG15x-Hg-Cmm1Lp7FPD_D_KMf_Yx1FvtDEJpN620iXM76JW-2Tv0zMp1qM-dcTifOIPX0e36bo!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Čísla z konca vlaňajška

V samotnom decembri vykázala podľa Štatistického úradu SR osobná doprava rast počtu cestujúcich o 9 %. Vyššiu dynamiku rastu zaznamenala cestná doprava, o takmer desatinu. Dlhodobo pritom stále platí, že 90 % cestujúcich vo verejnej doprave cestuje po cestách, a to autobusmi alebo inými dopravnými prostriedkami. Decembrové výkony osobnej dopravy, ktoré zohľadňujú aj dĺžku ciest, boli oproti minulému roku vyššie o 12,6 %.

Objem nákladnej prepravy v poslednom mesiaci roka 2023 medziročne klesol o 7,1 %. Pokles bol výsledkom nižších objemov v cestnej doprave. Táto podielovo najvýznamnejšia zložka medziročne klesla o 9 % po troch mesiacoch rastov.

Naopak, piaty mesiac za sebou sa prepravovalo medziročne výraznejšie viac tovaru po železnici, v decembri to bol o 15,3 % väčší objem tovaru. Výkony v nákladnej doprave zohľadňujúce aj prepravné vzdialenosti medziročne klesli o 17,7 %, bol to najvýraznejší pokles počas roka 2023.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Štatistický úrad SR