Slovenská pošta dá za pracovnú zdravotnú službu vyše 910 tisíc eur

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
lekár
Foto: Pixabay.com
Štátna poštová spoločnosť zadala zákazku na poskytovanie uvedenej služby firme ProCare, ktorá v tendri predložila ponuku ako jediná.

Spoločnosť Slovenská pošta, a. s., by mala vynaložiť na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby v medicínskej oblasti počas dvoch rokov 910,5 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty. Štátna poštová spoločnosť zadala zákazku na poskytovanie týchto služieb firme ProCare, a. s., Bratislava. Tá ako jediná predložila ponuku v lehote. Vyplýva to z výsledku verejnej súťaže, vyhlásenej koncom minulého roka. Predpokladaná cena bola 911,25 tis. eur bez DPH.

„Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa v jeho 1 700 objektoch pre celkom 13 200 zamestnancov medicínske činnosti pracovnej zdravotnej služby,“ informovala Slovenská pošta v oznámení o výsledku verejného obstarávania.

Slovenská pošta
Foto: Slovenská pošta.

Pošta má podľa uzavretej zmluvy zaplatiť poskytovateľovi služby základnú cenu zhruba 845,9 tis. eur bez DPH. Poplatok za jedného zamestnanca je 2,67 eura mesačne na dva roky.

Okrem toho má pošta uhradiť 58 eur bez DPH za jedno psychologické vyšetrenie vodiča. K cene nebude účtovaná DPH, keďže tieto služby sú od tejto dane oslobodené.

Súťaž nezrušili

Napriek jedinej prijatej ponuke Slovenská pošta tender nezrušila. Zdôvodnila to tým, že dosiahla výhodnejšie podmienky zabezpečenia služby. A to pri vykonávaní vstupných, periodických, mimoriadnych a výstupných lekárskych preventívnych prehliadok zamestnancov vo vzťahu k práci na účel posudzovania spôsobilosti na prácu.

Platí to podľa pošty aj pre vypracovanie návrhu opatrení na zabránenie šíreniu infekčných chorôb, vykonávanie očkovania zamestnancov proti infekčným chorobám podľa požiadaviek obstarávateľa vrátane dodania vakcín a vykonávanie psychologických vyšetrení vodičov.

„Po úplnom vyhodnotení ponuky gestor dospel k záveru, že zmluvné podmienky sú pre obstarávateľa ekonomicky výhodné. Psychologické vyšetrenia vodičov budú dodávané uchádzačom v jednotkovej cene 58 eur. To je najvýhodnejšia cena na trhu podľa verejne dostupných zdrojov, ktoré sa pohybujú nad 60 eur. Na základe skúseností z predchádzajúcich období budú služby poskytované zo strany poskytovateľa na vysokej profesionálnej úrovni,“ uviedla Slovenská pošta v odôvodnení o nezrušení použitého postupu zadávania zákazky.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Slovenská pošta