EK finančne podporí propagáciu agropotravinárskych výrobkov, zameria sa na udržateľné poľnohospodárstvo

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Peniaze poľnohospodárstvo
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Európska komisia (EK) vyčlenila 182,9 mil. eur na propagáciu európskych agropotravinárskych výrobkov so zameraním na udržateľné poľnohospodárstvo.

Tento pracovný program propagačnej politiky kladie osobitný dôraz na propagáciu výrobkov a poľnohospodárskych metód, ktoré priamo podporujú ciele Európskej zelenej dohody, a to uprednostňovanie ekologických výrobkov, ovocia a zeleniny a trvalo udržateľné poľnohospodárstvo. Informovala o tom Európska komisia.

Polovica vyčleneného rozpočtu pôjde na kampane

Takmer polovica vyčleneného rozpočtu na propagáciu (86 miliónov eur) bude určená na kampane, ktoré budú viac zodpovedať ambíciám Európskej zelenej dohody, najmä stratégii Farm to Fork.

Patrí sem informovanie spotrebiteľov v EÚ a na celom svete o ekologickom poľnohospodárstve, udržateľnom poľnohospodárstve EÚ a úlohe agropotravinárskeho odvetvia z hľadiska opatrení v oblasti klímy a životného prostredia.

Cieľom vybraných kampaní bude zvýšiť povedomie o týchto druhoch poľnohospodárstva a zvýšiť uznanie ekologickej značky. Ďalej budú v rámci EÚ financované kampane na podporu zdravého stravovania a vyváženej stravy zvyšovaním spotreby čerstvého ovocia a zeleniny.

Zdôraznenie vysokých kvalitatívnych štandardov

Ďalším zameraním kampaní bude zdôraznenie vysokých bezpečnostných a kvalitatívnych štandardov, ako aj rozmanitosti a tradičných aspektov agropotravinárskych výrobkov EÚ. To zahŕňa podporu systémov kvality EÚ, ako sú zemepisné označenia v EÚ.

A nakoniec, pokiaľ ide o kampane mimo EÚ, sú stanovené priority na trhoch s potenciálom vysokého rastu, ako sú Japonsko, Južná Kórea, Kanada a Mexiko.

Poľnohospodárstvo Európy je na križovatke

Európske poľnohospodárstvo sa podľa eurokomisára pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Janusza Wojciechowského nachádza na križovatke. Jeho štandardy kvality a bezpečnosti sú známe po celom svete. Teraz sa podľa eurokomisára treba viac zamerať na udržateľnosť.

„Naša propagačná politika podporuje výrobcov z EÚ pri zvyšovaní povedomia o ich výrobkoch v EÚ i mimo nej. Teraz to bude tiež rozhodujúci nástroj pri podpore udržateľného poľnohospodárstva v súlade s ambíciami Green Deal. Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo ukázalo výhody pre výrobcov tým, že zvyšuje hodnotu ich výrobkov, a pre spotrebiteľov, ktorí čoraz viac požadujú potraviny z udržateľných zdrojov,“ uviedol Wojciechowski.

Návrhy sa budú môcť predkladať od nového roku

Výzvy na predkladanie návrhov pre nadchádzajúce kampane do roku 2021 budú zverejnené začiatkom roku 2021. Na financovanie a predloženie návrhov je oprávnená široká škála subjektov, ako sú obchodné organizácie, organizácie výrobcov a agropotravinárske skupiny zodpovedné za propagačné činnosti.

Projekty sa budú hodnotiť z hľadiska cieľov Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ v oblasti klímy a životného prostredia, stratégie Green Deal a Farm to Fork, najmä pokiaľ ide o udržateľnosť výroby a spotreby.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Janusz Wojciechowski
Firmy a inštitúcie EK Európska komisia