Ministerstvo životného prostredia si stojí za predĺžením platnosti na realizáciu vrtu v Tatrách

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Vysoké Tatry
Foto: ilustračné, SITA/Radoslav Maťaš

Ministerstvo životného prostredia SR potvrdilo, že popradskej súkromnej spoločnosti predĺžilo v súvislosti s realizáciou geotermálneho vrtu lehotu platnosti prieskumného územia v Tatranskej Lomnici, a to do 1. augusta 2025.

Ako uviedlo tlačové oddelenie rezortu pre agentúru SITA, v danej veci konalo na základe zákona a na podklade konkrétnych listín, ktoré sú doložené v príslušnom spise.

Rozhodnutie je podľa niektorých protizákonné

Niektorí Tatranci a občianske združenie Tatry 22 totiž proti rozhodnutiu namietajú a tvrdia, že je protizákonné. Poukazujú pritom na geologický zákon a doklady o preinvestovaných nákladoch od spoločnosti.

Popradská spoločnosť Autonova chce v Lomnici realizovať hydrogeologický vrt do hĺbky 500 metrov. Overiť ním chce možnosť zachytenia termálnej vody s predpokladanou ložiskovou teplotou od 20 do 25 stupňov Celzia. Geotermálnu vodu plánuje využiť ako zdroj tepla v objekte Vila Széchényi.

Odhad investičných nákladov na realizáciu vrtu je podľa zámeru približne 500-tisíc eur. Prieskumné územie v Tatranskej Lomnici určilo podľa ministerstva v roku 2017 rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť 1. augusta 2017.

Práce majú vlastný režim

„Držiteľ prieskumného územia bol povinný preinvestovať za prvé dva roky platnosti prieskumného územia 10 percent, pričom uvedenú podmienku si splnil preinvestovaním sumy 66-tisíc eur na účel vypracovania hydrogeologického posudku pre záujmovú lokalitu,“ skonštatovalo ministerstvo.

Združenie ale tvrdí, že podľa geologického zákona sa štúdia nepovažuje za práce, ktoré súvisia s geologickymi prácami na hydrogeologický prieskum geotermálnych vôd.

„Uvedené práce majú vlastný režim, ale aj tak ich možno považovať za náklady na geologické práce, a teda aj splnenie podmienky podľa geologického zákona, teda preinvestovanie desiatich percent z rozpočtu geologickej úlohy titulom začatia realizácie geologický prác,“ vysvetlil rezort.

Nepáčia sa im aj údaje vo faktúre

Tatranci mali pochybnosti aj o údajoch na vystavenej faktúre k preinvestovanej sume. Podľa nich nespĺňa podstatné náležitosti, neobsahuje pečiatku ani podpis vystavovateľa faktúry.

Fotokópia obsahuje rôzne dátumy, ako dátum vyhotovenia je napríklad uvedený 5. december 2008, pričom dátum objednávky je zo dňa 27. marca 2018. Ministerstvo vysvetlilo, že faktúru poskytlo žiadateľovi v anonymizovanej verzii, teda bez podpisu ako osobného údaja.

„Kompetentná sekcia ministerstva mala vedomosť o chybnom dátume na konkrétnej faktúre, ktorý však nič nemení na skutočnosti, že požadované finančné prostriedky v sume zodpovedajúcej aspoň 10 percent zo schváleného rozpočtu geologickej úlohy, boli preinvestované do 1. augusta 2019. Uvedený nedostatok nemal vplyv na dôkaznú situáciu a rozhodnutie v danej veci,“ zhodnotilo ministerstvo.

Vrt je v blízkosti sídliska

Spoločnosť Autonova označila tvrdenia občianskeho združenia a aktivistov za absolútne nepravdivé a neopodstatnené, považuje to za očierňovanie mena spoločnosti. Odvoláva sa pritom na viaceré kladné rozhodnutia v súvislosti so zámerom zo strany štátnej správy.

Proti zámeru spoločnosti, o ktorom sa hovorí od roku 2019, sa spisovala aj petícia. Tatranci nesúhlasili s rozhodnutím Okresných úradov v Poprade a Prešove, podľa ktorých sa geotermálny vrt nemá posudzovať v procese EIA, teda procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Dlho upozorňujú na to, že vrt je plánovaný v tesnej blízkosti sídliska, podľa nich neprimeraným spôsobom zasiahne do bežného života obyvateľov tejto tatranskej osady. Okrem nadmernej hlučnosti spojenej s realizáciou vrtu sa obávajú najmä toho, že sa do miestneho potoka dostane arzén.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie AutonovaMŽP Ministerstvo životného prostredia SR