O riadenie Štátnych lesov TANAP-u majú záujem dvaja uchádzači

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Vysoké tatry, ilustračná snímka
Foto: Andrew-Art/Pixabay.com

Do výberového konania na riaditeľa Štátnych lesov Tatranského národného parku (TANAP) sa prihlásili dvaja uchádzači. Záujem riadiť príspevkovú organizáciu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prejavil poverený riaditeľ ŠL TANAP-u Maroš Petrík, ktorý vyštudoval lesné inžinierstvo na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene a v organizácii pôsobí od roku 1985. Druhým uchádzačom je Juraj Piecka, ktorý vyštudoval Technickú univerzitu vo Zvolene, odbory lesníctvo a lesnícka fytológia. V súčasnosti je poverený vedením výrobno-technického úseku odštepného závodu Šaštín, štátneho podniku LESY Slovenskej republiky. Ako agentúru SITA ďalej informoval hovorca ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Vladimír Machalík, žiaden z kritikov, ktorí sa v minulosti vyjadrovali negatívne na adresu organizácie, záujem o jej riadenie neprejavil.

Podľa ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej nového riaditeľa ŠL TANAP-u čaká viacero výziev. „Región Vysokých Tatier je skúšaný prírodnými katastrofami, lykožrútovou kalamitou, suchom, či povodňami. V posledných rokoch na jednej strane rastú požiadavky na výstavbu turistickej infraštruktúry. Na druhej strane Štátna ochrana prírody prišla s návrhom prísne obmedziť pohyb turistov, horolezcov a skialpinistov, čo sa stretlo zo strany verejnosti s pochopiteľnou nevôľou. Nový riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u tak bude mať neľahkú úlohu zosúladiť ochranu prírody s požiadavkami na udržateľný cestovný ruch a bude do istej miery aj mediátorom medzi týmito stranami,“ uviedla Matečná.

Kvalifikačnými predpokladmi na pozíciu nového riaditeľa Štátnych lesov TANAP-u bolo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním lesníckym, ekonomickým alebo prírodovedným. Uchádzači museli mať za sebou minimálne tri roky v riadiacej funkcii a minimálne päť rokov praxe v prevádzke lesnej výroby, v štátnej správe lesného hospodárstva, v štátnej správe ochrany prírody alebo v štátnej ochrane prírody SR. Každý uchádzač musel predložiť koncepciu rozvoja príspevkovej organizácie na päť rokov. Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi bol 27. mája.

Štátne lesy TANAP-u vo svojej kompetencii majú starostlivosť o lesné pozemky, drobné vodné toky, plesá, živočíšstvo a ryby na území TANAP, PIENAP a v ich ochranných pásmach. Štátni lesníci TANAP-u zabezpečujú tiež starostlivosť o lesné ekosystémy a zvieratá, výsadbu stromčekov, spracovanie kalamít a informovanie návštevníkov. Nemenej dôležitou úlohou je údržba, značenie a bezpečnosť turisticky značených chodníkov, lavičiek, odpočívadiel a podobne.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Štátne lesy TANAPuTANAP Tatranský národný park