Parlament prelomil veto prezidentky a potvrdil Tarabovu novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Pozemky, pôda, vidiek
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Parlament prelomil veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej k novele zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov od nezaradeného poslanca Národnej rady SR Tomáša Tarabu. Hlava štátu pritom žiadala novelu zákona neprijať ako celok.

Novelou zákona sa zavádza právo Slovenského pozemkového fondu odstúpiť od nájomnej zmluvy aj pred uplynutím dohodnutého času nájmu v prípade, ak nájomca nevyužíva prenajaté pozemky riadnym spôsobom na dohodnutý účel a so starostlivosťou riadneho hospodára.

Narýchlo zmenili znenie zákona

Slovenský pozemkový fond bude povinný vypovedať nájomnú zmluvu s nájomcom, ktorý nevyužíva prenajatú pôdu na poľnohospodársku činnosť, na ktorú je pozemok určený.

Prezidentka upozorňovala na to, že schválený zákon bol poslaneckým návrhom, ktorý nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania.

V rámci druhého čítania navyše poslanci schválili rozsiahly poslanecký pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložený tesne pred hlasovaním, ktorým sa zásadne zmenilo znenie schváleného zákona.

Nedodržanie zákonom predpísaného procesu malo podľa Čaputovej v tomto prípade významný vplyv aj na vecné nedostatky zákona, najmä na určitosť, zrozumiteľnosť a systémovosť jeho textu, ako aj na nedodržanie požiadaviek právnej istoty.

Termíny sú nesplniteľné

Za najproblematickejšie prezidentka vnímala ustanovenia upravujúce spôsob ukončenia nájomného vzťahu – odstúpením zo strany Slovenského pozemkového fondu, ktoré je účinné odo dňa doručenia nájomcovi, ktorý však musí dňom skončenia nájmu vypratať prenajaté pozemky.

„Takto formulovaná povinnosť v spojení s úpravou zjavne nesplniteľných a nedodržateľných termínov môžu v praxi predstavovať zásah do právnej istoty v spojení s podnikateľskou činnosťou hospodáriacich subjektov, keďže právne normy vytvárajú široký priestor pre svojvôľu Slovenského pozemkového fondu,“ varovala hlava štátu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Tomáš TarabaZuzana Čaputová
Firmy a inštitúcie SPF Slovenský pozemkový fond