SPPK víta zámer ministerstva chrániť kvalitu slovenskej pôdy legislatívou, má však aj výhrady

Klíma, zem, globálne oteplovanie
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) víta zámer rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka chrániť kvalitu slovenskej pôdy, k legislatívnemu zámeru návrhu zákona o Klimatickom fonde pre pôdu má však niekoľko zásadných pripomienok. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.

Príliš široké a rizikové

Rezort pôdohospodárstva predpokladá, že tento zákon nadobudne účinnosť od 1. júla 2023. Tento termín sa podľa SPPK javí ako nerealistický, keďže aktuálne bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený len legislatívny zámer bez paragrafového znenia návrhu zákona o Klimatickom fonde pre pôdu.

Zdroje Klimatického fondu pre pôdu, ktoré budú tvoriť jeho príjmovú položku, sú podľa SPPK definované príliš široko a mnohé z nich sa javia ako rizikové, pri ktorých nie je možné vopred odhadnúť ich objem.

Napríklad príjmovú položku „pokuty za nesprávne pôdohospodárske postupy, ktoré spôsobujú vysokú eróziu pôdy“ žiada SPPK konkretizovať, nakoľko pre tento všeobecný pojem už teraz v rámci opatrení Spoločnej poľnohospodárskej politiky sú stanovené pravidlá, vrátane kontroly zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Chcú analýzu

SPPK zároveň žiada, aby rezort pôdohospodárstva pripravil analýzu, v ktorej zváži aj iné vhodné, cielené a efektívne riešenia.

Vyčíslenie finančnej potreby na realizáciu Klimatického fondu pre pôdu je pre rok 2023 v objeme 35 mil. eur, pre rok 2024 v objeme 65 mil. eur, pre rok 2025 v objeme 95 mil. eur, pre rok 2026 v objeme 125 mil. eur a pre rok 2027 v objeme až 150 mil. eur.

Sám predkladateľ pritom podľa SPPK uznáva, že finančné prostriedky na realizáciu tak nákladného systému nie sú kryté ani v kapitole rezortu pôdohospodárstva, ani ministerstva vnútra.

Výnosy z emisných povoleniek

Príjmy tohto fondu majú byť napĺňané najmä z výnosov z emisných povoleniek, ktoré sú podľa zákona o obchodovaní s emisnými kvótami v plnej miere príjmom Environmentálneho fondu, ktorý tieto finančné prostriedky používa v rámci limitov výdavkov schválených v rozpočte fondu na príslušný rozpočtový rok.

Vzhľadom na aktuálnu legislatívu zastáva SPPK názor, že súčasná podoba Environmentálneho fondu na zabezpečenie účelu predkladaného materiálu postačuje a vyžadovalo by sa len uvoľniť akumulované prostriedky z tohto fondu aj na ciele predkladaného návrhu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Jana Holéciová
Firmy a inštitúcie Environmentálny fondPPA Pôdohospodárska platobná agentúraSPPK Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora