Únia musí zvýšiť mieru recyklácie plastových obalov, inak podľa audítorov nesplní svoje ciele

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
plast, plastové fľaše, odpad
Spojené kráľovstvo produkuje viac plastového odpadu na osobu ako ktorákoľvek krajina sveta s výnimkou USA. Foto: ilustračné, Getty images

Existuje významné riziko, že Európska únia (EÚ) nesplní svoje ciele s recykláciou plastových odpadov na roky 2025 a 2030, poukazujú vo svojom preskúmaní európski audítori. Hoci má EÚ vyššie ambície, ktoré odráža napríklad aj aktualizácia právneho rámca v oblasti recyklácie plastov z roku 2018, členské štáty by nemali podceňovať výzvy, ktorým čelia.

Viac sa spaľuje

Aby únia splnila svoje ciele, musí zvýšiť mieru recyklácie, uvádza Európsky dvor audítorov v tlačovej správe.

„Na to, aby EÚ splnila svoje ciele v oblasti recyklácie plastových obalov, musí zvrátiť súčasnú situáciu, keď spaľujeme väčší podiel, ako recyklujeme. To je však náročná výzva. Návrat k návyku používať jednorazové výrobky z obáv o hygienu v súvislosti s pandémiou COVID-19 ukazuje, že plasty budú aj naďalej dôležitým materiálom v našich ekonomikách, ale zároveň aj neustále rastúcou environmentálnou hrozbou,“ vyjadril sa Samo Jereb, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za zmienené preskúmanie.

Stratégia pre plasty

Obaly, ako sú tégliky na jogurt či fľaše, tvoria približne 40 % spotreby plastov a viac ako 60 % plastového odpadu vytvoreného v EÚ. Zároveň je to typ obalov s najnižšou mierou recyklácie v EÚ – mierne nad 40%.

V snahe riešiť tento problém prijala Európska komisia v roku 2018 stratégiu pre plasty, ktorá okrem iného zahŕňa aktualizovanú smernicu o odpadoch a zdvojnásobenie súčasného cieľa recyklácie na 50 % do roku 2025 a až 55 % do roku 2030.

Splnenie týchto cieľov je dôležité pre napredovanie s ambíciami EÚ v oblasti obehového hospodárstva.

Európska únia sa v ostatných rokoch snaží riešiť nedostatky v oblasti odpadu z obalov. Európska komisia plánuje zrevidovať pravidlá dizajnu obalov, ktorých výsledkom by podľa audítorov mohol byť lepší dizajn z hľadiska recyklovateľnosti motivujúci k opätovnému použitiu.

Výpočet miery recyklácie po novom

EÚ sa tiež novými pravidlami snaží zosúladiť a posilniť systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov, aby podporovali recyklovateľnosť.

Aktualizáciou smernice o obaloch a odpadoch z obalov EÚ zaviedla kritériá na výpočet miery recyklácie.

Nové metódy výpočtu by mohli podľa odhadov viesť k významnému poklesu vo vykazovanej miere recyklácie zo súčasných 42 % na zhruba 30 %.

Keďže od roku 2021 začnú platiť prísnejšie podmienky pre vývoz plastového odpadu do zahraničia na základe Bazilejského dohovoru, EÚ čelí aj výzve v podobe zvýšenia recyklačnej kapacity.

Plasty sa vyvážajú mimo Únie

Takmer tretinu vykázanej miery recyklácie plastových obalov v EÚ dosahuje euroblok vďaka tomu, že ich vyváža do krajín mimo neho.

V januári 2021 však začne platiť zákaz vývozu väčšiny plastového odpadu, a preto audítori upozorňujú, že to spolu s chýbajúcimi kapacitami na spracovanie takéhoto odpadu v rámci EÚ znamená ďalšie riziko pre splnenie nových cieľov.

Tiež hrozí nárast nezákonnej prepravy a trestnej činnosti v súvislosti s odpadom, proti ktorým je rámec EÚ slabý.

Výzva v podobe plastov je pre EÚ veľká a je možné, že členské štáty nové ciele nesplnia. Audítori upozorňujú, že ak má EÚ do roku 2030 takmer zdvojnásobiť objem odpadu z plastových obalov, ktorý recykluje, musí vyvinúť významné cielené úsilie.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Samo Jereb
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaEurópsky dvor audítorov