Ficov kabinet plánuje riešiť špekulatívne nákupy pôdy aj rizikový fond pre poľnohospodárov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Pôda, poľnohospodárstvo, pole
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Vláda Roberta Fica chce podporovať priamy predaj lokálnych potravín, pokračovať v procese komplexných pozemkových úprav a znížiť administratívnu záťaž spôsobujúcu neúmerne dlhý čas administrácie podpôr v pôdohospodárstve.

Ako sa ďalej uvádza programovom vyhlásení, ktoré schválila vláda, kabinet plánuje vytvoriť register užívacích vzťahov k pôde a zdokonaliť centrálny register hospodárskych zvierat ako nevyhnutný predpoklad plnohodnotného a transparentného čerpania európskych podporných prostriedkov.

Revízia právnych predpisov

Kabinet sa chce tiež zamerať na dôslednú revíziu právnych predpisov upravujúcich podnikanie v poľnohospodárstve a potravinárstve so zameraním sa na identifikáciu povinností uložených nad rámec harmonizovanej legislatívy Európskej únie a ich následnej úprave.

Súčasťou programového vyhlásenia je aj príprava a schválenie Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky na obdobie rokov 2025 až 2030.

Strednodobou prioritou vlády je vypracovanie komplexnej právnej úpravy trhu s poľnohospodárskou pôdou tak, aby sa zabránilo jej nadmerným, špekulatívnym nákupom a vytvorili sa optimálne podmienky pre jej obhospodarovanie aktívnymi poľnohospodármi.

Politika ťažby a spracovania dreva

Do zákona sa má zakotviť systém predkupných práv pre štát, obce a vyššie územné celky na účely výstavby stavieb a infraštruktúry vo verejnom záujme.

Vláda sa tiež zaväzuje pripraviť samostatný zákon upravujúci úlohy a postavenie Slovenského pozemkového fondu pri spravovaní poľnohospodárskych nehnuteľností vo vlastníctve štátu a nakladaní s pozemkami neznámych vlastníkov.

Kabinet chce tiež vytvoriť legislatívne podmienky pre zriadenie rizikového fondu ako nástroja riešenia dôsledkov škôd veľkého rozsahu spôsobených nepredvídateľnými prírodnými udalosťami alebo chorobami zvierat.

Vládny program obsahuje aj záväzok vypracovať takú politiku ťažby a spracovania dreva, ktorou sa zabráni neprimeranému vývozu nespracovanej drevnej hmoty do zahraničia a podporia sa jej domáci drevospracujúci producenti vrátane lokálnych piliarov.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Robert Fico