Životné prostredie nie je nateraz ohrozené látkami z odkaliska Poša, ukázali výsledky analýzy vzoriek

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Odkalisko Poša
Foto: archívne, SITA/OZ Za našu vodu

Odpad v odkalisku Poša (okres Vranov n/Topľou) nateraz nepredstavuje riziko pre životné prostredie.

Ukázali to výsledky analýzy, ktoré zafinancoval Prešovský samosprávny kraj (PSK) vo výške 50-tisíc eur na základe memoranda o spolupráci s najviac zasiahnutými obcami vo okrese Vranov n/Topľou.

Stopové koncentrácie PCB látok

Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, vzorky z odkaliska odobrali ešte v decembri minulého roka. Pochádzali z jeho dna, vysušeného brehu a z prepadovej veže. Odber vzoriek bol celkovo vykonaný na piatich miestach.

Akreditované analýzy sa zamerali na identifikáciu organických látok, identifikáciu obsahu kovov a polokovov, stanovenie PCB látok v sedimentoch a tiež boli vykonané testy toxicity na štyroch organizmoch.

„Vo všetkých analyzovaných vzorkách sa preukázalo organické znečistenie organickými látkami s vysokým podielom uhlíka, ktoré sú prakticky nerozpustné vo vode. Vo vzorkách boli zistené stopové koncentrácie PCB látok, avšak namerané hodnoty boli rádovo nižšie ako sanačný limit,“ informoval predseda PSK Milan Majerský.

Okrem toho sa preukázali aj vysoké obsahy kovov, ktoré sú viazané v nerozpustnej forme a nateraz nepredstavujú riziko pre životné prostredie.

Musí sa určiť povinná osoba

„Zo záverečnej správy vyplýva, že odpad uložený v odkalisku Poša za súčasných podmienok nepredstavuje okamžité ohrozenie povrchových a podzemných vôd, čo je vo svojej podstate dobrá správa pre obce vo Vranovskom okrese, ktoré sú najviac zasiahnuté touto environmentálnou záťažou. Avšak v prípade, že sa zmenia podmienky okolitého prostredia vplyvom akejkoľvek činnosti, môžu tieto kovy prejsť do rozpustnej formy vo vode a tým ohroziť okolité prostredie,“ doplnil Majerský.

Ako ďalej uviedol, PSK sa bude naďalej zasadzovať a hľadať efektívne riešenia sanácie odkaliska v čo najkratšom čase tak, ako sa zaviazal v Memorande o vzájomnej spolupráci z mája 2022 s obcami Nižný Hrabovec, Nižný Hrušov a Poša.

Aktuálne sa čaká na ukončenie znovuotvoreného procesu určenia povinnej osoby, ktorá bude povinná riešiť jestvujúcu environmentálnu záťaž.

Lokalita odkaliska Poša je zaradená do štátneho programu sanácií na roky 2022 – 2027 na 40. mieste, v rámci ktorého sa odporúča izolácia územia, ukončenie činnosti, rekultivácia územia, doplnkový geologický prieskum pred sanáciou a monitorovanie územia, avšak nie sú na ňu vyčlenené finančné prostriedky.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Daša JeleňováMilan Majerský
Firmy a inštitúcie PSK Prešovský samosprávny kraj (VÚC)