Podnikatelia obchodujúci s Britániou sa musia pripraviť na nové pravidlá, potrebné budú dva dokumenty

Sklad, dovoz, vývoz, tovar
Foto: Ilustračné

Slovenskí vývozcovia do Spojeného kráľovstva budú od začiatku budúceho roka potrebovať osvedčenie o pôvode tovaru. V prípade dočasného vývozu zase musia požiadať o tzv. ATA karnet.

Ako ďalej upozorňuje Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK), od 1. januára 2021 sa totiž mení režim vzájomných obchodných vzťahov medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou a z pohľadu členských štátov únie sa cezhraničný obchod a pohyb tovaru bude riadiť pravidlami, ktoré platia pre obchod s tretími krajinami.

Obidva dokumenty je pritom na území Slovenskej republiky oprávnená vydávať iba SOPK.

Podnikatelia, nielen členovia komory, môžu o ich vystavenie požiadať vo všetkých regionálnych komorách SOPK, ktoré majú sídlo v každom krajskom meste,“ informuje komora.

Osvedčenie o pôvode tovaru

Osvedčenie o nepreferenčnom pôvode tovaru je medzinárodný colný doklad osvedčujúci „pôvod tovaru“, teda, že bol vyťažený, vypestovaný, vychovaný alebo vyrobený v danej krajine alebo na colnom území.

V prípade, ak britský dovozca požiada slovenského vývozcu o dodanie takéhoto osvedčenia, príslušné pracovisko SOPK ho vydá na základe jeho žiadosti a predložených podporných dokladov a schválených postupov. Platnosť osvedčenia je jeden rok odo dňa jeho vystavenia.

ATA Karnet

Karnet ATA je medzinárodne unifikovaný colný dokument, ktorý umožňuje uskutočňovať tranzit a dočasný dovoz tovaru do tretích krajín bez platenia cla a iných dovozných poplatkov, bez obchodno-politických obmedzení a bez splnenia colných formalít podľa národných colných predpisov jednotlivých krajín.

Doba jeho platnosti je maximálne jeden rok a umožňuje bezcolný dočasný vývoz alebo dovoz takých tovarov ako sú napríklad obchodné vzorky alebo zariadenia na výkon povolania.

Slovenská obchodná a priemyselná komora

…je verejnoprávna inštitúcia, ktorá je zameraná na ochranu a podporu podnikania. Jej členovia sa podieľajú na tvorbe hrubého domáceho produktu Slovenska 84 percentami a na exporte Slovenska takmer 90 percentami.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SOPK Slovenská obchodná a priemyselná komora