Program Slovenskej národnej galérie Bratislava – apríl 2022

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Sng v bratislave esterha zyho pala c_foto_martin deko sng.jpg
Foto: Martin Deko, SNG

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava                                               
Otvorené denne okrem pondelka od 10.30 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00
Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otvorené denne okrem pondelka od 10.30 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00
SNG, Hurbanove kasárne – administratíva
Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava | +421 2 20 47 61 11
info@sng.sk
www.sng.sk

Aktuálne výstavy

Experimentálne expozície
Krajina za mapou

Od 16. 5. 2019 / Esterházyho palác, 1. poschodie, Bratislava / kurátorka: Alexandra Kusá

Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov zachováva veľkú zbierku kníh spisovateľa, kritika a satirika Kornela Földváriho a jeho ženy Nade a zároveň zachytáva jeho zberateľskú vášeň a osobnosť. Vyberte si z vyše 11 000 kníh, ktorými si môžete listovať v príjemnom prostredí určenom na štúdium, relax a kultúrno-spoločenské udalosti.

Krátka 15-minútová interaktívna projekcia Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom, prepojená so sériou animovaných videí o slovenských výtvarníkoch, je určená deťom so záujmom o históriu umenia, ako aj laickým či poučeným dospelákom. Projekcia rozpráva príbeh umenia spôsobom, ktorý skĺbi poznanie a zábavu a vzbudí u návštevníka túžbu vedieť viac.

Od 14. 1. 2020 / kurátorka: Petra Hanáková

Archív Júliusa Kollera je venovaný jednému z našich, vo svete najrešpektovanejších, umelcov a vychádza z Kollerovej pozostalosti uloženej v SNG. Pár sond do tohto materiálu nemá ambíciu podať komplexnú správu o jej obsahu. Výber je v podstate náhodný, predurčený stupňom digitalizácie dokumentov a ich povahou, pričom niektoré časti expozície sú z času na čas obmieňané. Keďže ide o citlivé papierové nosiče, prezentujeme časť diel vo forme faksimile.

1.jpg
Foto: Martin Deko, SNG

7×7. Sedem slobodných úvah o umení – Zmena dátumu ukončenia!

6. 5. 2021 – 26. 6. 2022 / Esterházyho palác, 2. poschodie, Bratislava / kolektív kurátorov a kurátoriek SNG / kurátori výstavnej verzie: Dušan Buran & Lucia G. Stach

Kolektívny projekt kurátorov SNG reaguje na rozmach online kultúry počas karanténnych opatrení pre pandémiu covid-19. Radikálny prechod mnohých kultúrnych foriem do virtuálneho prostredia sa stal novou výzvou a položil aj celkom nové metodické otázky. V prostredí múzeí a galérií ide najmä o problém prezentácie umeleckého diela v origináli verzus jeho (digitálna) kópia. Autenticita priameho zážitku diváka stojí proti nekonečnej virtuálnej ponuke projektov na internete.

Výstava vychádza z úspešného cyklu tematických kurátorských článkov sprevádzaných ukážkami diel „7 vecí o…“ na online platforme Slovenská náhradná galéria (medium.com/sng-online). Vybratých sedem kolekcií rekonštruujeme naživo v kolekciách originálov. Sedem mikrovýstav poukazuje na možnosti aj limity online kurátorskej práce, zároveň ale obsahovo do veľkej miery reflektuje aktuálny stav inštitúcie a spoločnosti.

2.jpg
Foto: Martin Deko, SNG

Motýľa nekúpiš. Súčasné umenie darované Tatra bankou – Zmena dátumu ukončenia!

9. 12. 2021 – 29. 5. 2022 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstup voľný / kurátorky: Petra Hanáková, Alexandra Tamásová

Živé umenie, mediálne neobyčajne pestré, je dnes múzejne neuchopiteľnejšie ako kedykoľvek predtým. O to viac si ceníme veľkorysý finančný dar Tatra banky, ktorá nám už druhý rok umožňuje zachytávať jeho stopu. Chytať motýľa. Výstava prezentuje najnovšie prírastky do zbierok SNG autorov a autorky strednej generácie slovenského súčasného umenia. Erik Binder, Marko Blažo, Marek Kvetan, Denisa Lehocká a Milan Tittel spolu ponúkajú rozmanitú, no súrodú zmes rozličných prístupov, médií a tém v súčasnom umení.

Názov výstavy je metaforou, ktorá popisuje vzťah múzea a súčasného živého umenia. Akokoľvek sa snažíme zostať aktuálnymi, nakupovať „za horúca“, uchopiť neuchopiteľné – chytiť motýľa, vždy sa s jeho životným okamihom o čosi míňame. A aj keď toho imaginárneho motýľa občas chytíme (kúpime) a „kunsthistoricky“ vypreparujeme (prišpendlíme do vitrínky Dejín umenia), vždy to bude obraz trochu rozostrený…

3.jpg
Foto: Martin Deko, SNG

Aktívna zóna – obraz, priestor, perspektíva

30. 9. 2021 – 15. 4. 2022 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstup voľný / koncepcia: Eva Specogna Kotláriková, Magdaléna Kuchtová

Radi objavujete, experimentujete a chcete sa dozvedieť viac o zaujímavých témach z výtvarného umenia? Naša Zóna – edukačný priestor, v ktorom spájame interakciu, nové poznatky, zábavu a oddych s originálmi umeleckých diel, je tu pre vás! Tretia tematická Zóna je venovaná technikám a princípom, vďaka ktorým sú umelci schopní docieliť dojem hĺbky v dvojrozmernom obraze. Jednotlivé princípy sú ukázané na origináloch zo zbierok SNG od autorov ako Ľudovít Fulla, Ester Šimerová-Martinčeková, Franz Anton Maulbertsch a mnohých iných. Každý z princípov vám hlbšie objasnia edukatívne praktické inštalácie, vďaka ktorým sami preskúmate konkrétne témy a vizualizujete si zákonitosti tvorby priestoru v obraze.

Partnerom Aktívnej zóny je spoločnosť KIA, pre ktorú je umenie inšpiráciou.

4.jpg
Foto: Martin Deko, SNG
5.jpg
Foto: Martin Deko, SNG

Akcia ZET – umenovedná výprava

19. 11. 2020 – 31. 12. 2022 / Esterházyho palác, átrium, Bratislava / Námet: Alexandra Kusá / Autorský kolektív: Ondřej Horák (Fuczik), Samuel Chovanec, Marcela Kvetková, Alexandra Kusá, Marcel Mališ, Braňo Matis, Kristína Paulenová / www.akciazet.sng.sk

V átriu Esterházyho paláca môžete nájsť monumentálny obraz výtvarníka Marcela Mališa – autorskú repliku diela s pozmeneným názvom VďakyZdanie československého ľudu, ktorá je odkazom na stratené dielo stalinského socialistického realizmu kolektívu Č-S-Č (1952), a ktorú na mieste maľoval od novembra 2020 do júla 2021. Do tohto diela sme zasiahli dvoma digitálnymi intervenciami – Bez pozadia, vďaka ktorej sa návštevníci a návštevníčky mohli nechať premietnuť na plátno a zamyslieť nad témou banality zla. V reakcii na inváziu vojsk Ruskej federácie na Ukrajinu 24. februára 2022 sme vytvorili nový digitálny vstup Intervenciu #2, ako symbolický prejav podpory a upozornenie na aktuálne dianie.

V rámci tejto umenovednej výpravy sme otvorili množstvo aktuálnych a dôležitých tém a vytvorili celý balík podcastov, originálnych videí, metodických materiálov, workshopov a prednášok, ktoré spolu s informáciami o projekte nájdete pohromade na www.akciazet.sng.sk!

6.jpg
Foto: Juraj Starovecký, SNG

Vo výklade: Šymon Kliman

31. 1. – 10. 4. 2022 / Esterházyho palác. okno Berlinky / vstup voľný / kurátorka: Lucia Almášiová / dielo: Šymon Kliman: Jitka Pištová, 2008. Zo súboru Krásni ľudia / Beautiful People, 2008 – 2013

Portrét rómskej matky Jitky Pištovej s dieťaťom je zrejme najznámejšou fotografiou zo súboru rómskych portrétov od slovenského fotografa Šymona Klimana. Tému Rómov si vybral ešte ako študent pre svoj diplomový projekt na VŠVU, v práci na súbore fotografií však pokračoval aj po skončení štúdií. Vedomý si dovtedajšej väčšinovej konvencie zobrazovania Rómov v dejinách slovenskej i českej fotografie, chcel tieto stereotypy narušiť a tému spracovať úplne odlišným spôsobom. Zadanie pre portrétovaných znelo jednoducho: obliecť si svoje najlepšie šaty, upraviť sa a zapózovať u seba doma. On ich potom profesionálne nasnímal, s plnou vážnosťou a rešpektom, ako individuálne osobnosti. „Chcel som dostať ich tváre na titulné strany časopisov a pomôcť tak k zrušeniu rôznych predsudkov, ktoré o nich väčšinová spoločnosť má.“

Tomas Pochmarsky
Šymon Kliman: Jitka Pištová, 2008. Foto: Tomáš Pochmarský

Sprievodný program

Buďte v obraze súčasného umenia – Novinka!

Apríl – máj 2022 / raz týždenne v utorok od 18.00 do 20.00 / cena: 140 € / rezervácie (najneskôr do 5. 4.): kristina.paulenova@sng.sk

Otvárame obľúbený večerný kurz, tentokrát zameraný na súčasné vizuálne umenie. Čaká vás päť stretnutí s tvorbou súčasných autoriek a autorov na rôznych zaujímavých miestach. Aktuálne podoby umenia preskúmame nielen na výstavách SNG, ale aj na miestach, kde sa tvorí či podnecuje jeho rozvoj. Navštívime Vysokú školu výtvarných umení, nahliadneme do umeleckých ateliérov a pôjdeme na výlet do Schaubmarovho mlyna v Pezinku, ktorý funguje aj ako rezidenčné centrum. Kurz pozostáva z piatich tematických stretnutí. Účasť na kurze nevyžaduje predchádzajúcu znalosť dejín umenia, no záujem o túto oblasť je vítaný. Viac na www.sng.sk.

3/4
Zoom: zaostrené na dielo

Nedeľa / 15.00 – 17.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstup voľný

Krátky výklad na výstave 7×7. Sedem slobodných úvah o umení priblíži dielo Ladislava Mednyánszkeho Nešťastie (1880 – 1885) v kontexte jeho tvorby a denníkov. Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

7/4
Autorské prezentácie: Motýľa nekúpiš – Milan Tittel

Štvrtok / 18.00 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstupné: 4 € / 2 €

Predstavujeme tvorbu umelcov a umelkyne strednej generácie slovenského súčasného umenia, ktorých diela obohatili zbierku SNG v roku 2021 a sú súčasťou aktuálnej výstavy Motýľa nekúpiš. Dielo Milana Tittela (1966) v dialógu s umelcom priblíži kurátor Aurel Hrabušický, autor textu v Tittelovej monografii Umenie nekúpiš z roku 2018, ktorej jemne pozmenený titul rezonuje v názve výstavy SNG. Tittel vyštudoval sochárstvo na VŠVU (Kulich, Havrilla), ale v praxi vykročil do priestoru objektového, performatívneho či video-umenia, fotografie, fotozáznamu, ale aj na sociálne siete. V minulosti vystavoval najmä vo dvojici, najčastejšie s Matejom Gavulom, samostatne až v posledných rokoch. Často práve v kurátorstve A. Hrabušického, ktorý odhaľuje Tittelove vizuálne paradoxy. V rámci podujatia premietneme aj dvojkanálové video Záhradníkov dom, ktoré obsahuje výber z Tittelovej tvorby posledných približne desiatich rokov vo formáte autorského portfólia v pohybe.

21/4
Kurátor & hosť: Význam denníkov umelcov pre reflexiu ich života a diela

Štvrtok / 18.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstupné: 4 € / 2 €

Historička umenia Katarína Beňová a literárna vedkyňa Marcela Mikulová sa v diskusii a prezentácii zamerajú na príklady umelcov, po ktorých sa vo výtvarnom umení a v literatúre zachovali denníkové záznamy a korešpondencia. Tie sú aj dnes dôležitým podkladom k interpretácii života a diela autorov ako napríklad Ladislav Mednyánszky, Svetozár Hurban-Vajanský, Jozef Gregor Tajovský, Božena Slančíková Timrava alebo Elena Maróthy-Šoltésová. K. Beňová a M. Mikulová sa budú tematicky venovať záznamom každodennosti, vnútorného až intímneho sveta autorov a autoriek v umelecky, ale aj cestopisne stavaných denníkových zápiskoch.

Podujatie je sprievodným programom výstavy 7×7. Sedem slobodných úvah o umení a reaguje na výstavný blok „Sedem vecí o…“ Ladislav Mednyánszky a jeho denníky.

PhDr. Marcela Mikulová, DrSc., pôsobila na Katedre slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte UK v Trnave a od r. 1989 v Ústave slovenskej literatúry SAV. Vo vedeckovýskumnej práci sa sústredila na slovenskú literatúru 2. polovice 19. storočia s presahom do 20. storočia, zvlášť na problematiku prechodu od realizmu k moderne. Je autorkou knižných monografií Próza Timravy medzi realizmom a modernou (1993), Tajovského obrodenecká moderna (2005), Paradoxy realizmu (2010), Tri spisovateľky: Šoltésová, Vansová, Timrava (2016), ďalej spoluautorkou kolektívnej monografie Konfigurácie slovenského realizmu (2016) a Slovníka slovenských spisovateľov (2005). Edične sa o. i. venovala dielu J. G. Tajovského, B. S. Timravy, J. Jesenského, pripravila komentované antológie Slovenský literárny realizmus 2 (2006) a 3 (2007).

Doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD., pôsobí ako kurátorka zbierky umenia 19. storočia v SNG (od r. 2000) a na Katedre dejín výtvarného umenia FiF UK v Bratislave (od r. 2012), od r. 2021 ako jej vedúca. Venuje sa primárne umeniu 1. polovice 19. storočia v strednej Európe a na prelome storočí. Kurátorsky pripravila výstavy Ladislav Mednyánszky. 1852 – 1919 (2003, Budapešť; 2004, Bratislava), Alojz Stróbl (2006, Bratislava, Zvolen, Liptovský Mikuláš), Ján Rombauer (2010, Bratislava; 2011, Prešov), Barónka Margita Czóbelová (2012, Bratislava), Medzi akadémiou a modernou (2013, Banská Bystrica), Biedermeier (2015, Bratislava), Z Akadémie do prírody. Podoby krajinomaľby v strednej Európe 1860 – 1890 (2018, Plzeň; 2019, Bratislava) a i.

24/4
Zoom: zaostrené na dielo

Nedeľa / 15.00 – 17.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstup voľný

Krátky výklad na výstave 7×7. Sedem slobodných úvah o umení predstaví dielo Jany Želibskej Toaleta I. a II. (1967) v kontexte témy tela a látky. Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

27/4
Koncert: Hudba dneška v SNG 42 – Fantasias & Abstractions

Streda / 18.00 / Esterházyho paláca, átrium / vstupné: 5 € / 3 €

Program: M. Adamčiak, J. B. de Boismortier, W. Leywantono, D. Matej, V. Šembera, G. Ph. Telemann. Účinkuje: DOLU ensemble

Na koncerte sa predstaví zoskupenie DOLU ensemble, ktoré tvoria interpreti hrajúci na starých nástrojoch – Dorota Matejová (SK) na traverse a Lucas Bernardo (BR) na husliach. Do SNG prichádzajú so svojím prvým väčším projektom z „work-in progress“ cyklu Fantasias & Abstractions, v ktorom sa spája stará (francúzske a nemecké duá z 18. storočia) a nová hudba (skladby vytvorené v rozmedzí posledných desaťročí, z ktorých viaceré vznikli priamo na podnet DOLU ensemble). Názov programu odkazuje na svet imaginácie – poslucháčovej aj interpretovej, pričom špecifická zvukovosť barokových nástrojov tu slúži ako akási vstupná brána do sveta fantázie aj abstrakcie.

Koncertný cyklus Hudba dneška v SNG realizuje SNG v dramaturgii Daniela Mateja v spolupráci s In Music, o. z., Slovenskou sekciou ISCM a VENI ensemble. InMusic v projekte Hudba dneška v SNG v roku 2022 podporili z verejných zdrojov hlavný partner Fond na podporu umenia, Hudobný fond a SOZA.

28/4
Autorské prezentácie: Motýľa nekúpiš – Marko Kvetan

Štvrtok / 18.00 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstupné: 4 € / 2 €

Predstavujeme tvorbu umelcov a umelkyne strednej generácie slovenského súčasného umenia, ktorých diela obohatili zbierku SNG v roku 2021 a sú súčasťou aktuálnej výstavy Motýľa nekúpiš. Dielo Mareka Kvetana v dialógu s umelcom priblíži kurátorka Lucia G. Stach.

Objekty a priestorové inštalácie Mareka Kvetana (1976) sú často odvodené od rozmerov a činností ľudského tela. Mnohé z jeho aktuálnych diel pracujú so stopami ľudí z minulosti, ktoré autor prepája so spôsobmi vnímania súčasného človeka. Často konfrontuje rozličné estetické rámce z rôznych období. Kvetan reaguje aj na život v globalizovanom konzumnom svete, kde spoločnosť vytvára nový folklór v rastúcej túžbe po prepychu a nekonečnom pokračovaní dojímavých príbehov a ľudia naivne investujú svoj čas, energiu a peniaze do nepravých umelých materiálnych vecí a do pozlátok, nahrádzajúcich citovú hĺbku predstieranou hodnotou.

Rodinné programy

6/4 a 13/4
Malé divy: Uchovávanie

Streda / 10.15 – 11.00 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstupné: 5 € / rodina / rezervácie: barbora.tribulova@sng.sk

V múzeách a galériách sa stretávame s objektmi, ktoré sa uchovávajú a chránia. Ani tým najmenším deťom téma starostlivosti nie je cudzia. Príďte s nami rozvíjať túto zručnosť a trénovať sa aj v tom, ako pristupovať k vzácnym predmetom.

Program je určený pre rodičov s deťmi vo veku 1 – 4 roky a zameriava sa na spoznávanie okolitého sveta a sveta umenia.

8/4
BookObrazy: Marta Meszárosová: Etiketa – pravidlá slušného správania

Piatok / 16.30 – 18.00 / Esterházyho palác, 1. poschodie / vstupné: 7 € / rodina / rezervácie: michaela.kovacova@sng.sk

Zdajú sa vám medvede neohrabané? Medveď z tejto knižky je celkom iný! Naučí nás pozdraviť sa, ako sa obliecť a správať pri rôznych príležitostiach a mnoho ďalšieho.

Interaktívne čítanie s aktivitami je určené rodinám s deťmi od 4 rokov. Účastníci a účastníčky programu si môžu uplatniť 10 % zľavu na nákup kníh pre deti v kníhkupectve Ex Libris.

24/4
Rodinná nedeľa: Tradícia v novom šate

Nedeľa / 15.00 – 17.00 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstupné: 10 € / rodina / rezervácie: michaela.kovacova@sng.sk

Aj keď sme tvory žijúce pre prítomnosť, minulosť si nesieme so sebou, a tú umeleckú uchovávame v múzeách a galériách. Počas programu spoločne preskúmame cez súčasné umenie vrstvy nielen našej osobnej histórie, ale aj umelecké a kultúrne rámce našej krajiny.

Program je vhodný pre rodiny s deťmi od 6 do 12 rokov.

Aktuálnu ponuku programov nájdete aj na www.sng.sk, na našich sociálnych sieťach a v našom newslettri, na ktorého odber sa môžete prihlásiť na www.sng.sk. Sledujte nás!

Generálny partner SNG: Tatra banka

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Slovenská národná galériaSNG Slovenská národná galéria