Do projektu Právo na prvé zamestnanie sa zapojili desiatky zamestnávateľov, nových pracovníkov školia takmer bezplatne

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Zamestnanie
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Od spustenia projektu Právo na prvé zamestnanie požiadalo o príspevok 137 zamestnávateľov. Mladým ľuďom to podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pomôže získať požadované pracovné zručnosti a zamestnávateľom zároveň umožní získať nových pracovníkov.

Súčasťou projektu je možnosť pre zamestnávateľov zaškoliť nových pracovníkov takmer bezplatne, pričom rezort práce preplatí 90 % celkovej ceny práce zamestnanca po dobu šiestich mesiacov.

179 poskytnutých pracovných miest

Zamestnávatelia už poskytli v rámci projektu 179 pracovných miest v celkovej žiadanej výške viac ako 1,1 milióna eur. Žiadosti o príspevok sa týkajú rôznych typov profesií, ako napríklad opatrovateľ starších osôb, operátor stavebných strojov, pracovník v chemickej výrobe, drevospracujúcej výrobe, sociálny pracovník, pestovateľ a chovateľ v hospodárstve a mnohých ďalších.

„Projektom cielime najmä na mladých ľudí, ktorý skončili strednú alebo vysokú školu a ešte nemajú pracovné skúsenosti. Častokrát pre nich vzniká paradoxná situácia, kedy zamestnávatelia od nich vyžadujú skúsenosti, no noví absolventi nemajú možnosť získať túto prax inde ako práve v zamestnaní,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Je určený pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú evidovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny minimálne dva mesiace a ešte nemali pracovný pomer trvajúci viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

Podmienky finančného príspevku

V rámci projektu sa poskytuje finančný príspevok zamestnávateľom, ktorí na vytvorené pracovné miesta príjmu uchádzačov o zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny projektu. Jednou z podmienok je uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 12 mesiacov, poprípade na dobu neurčitú.

Rozsah uzavretého pracovného pomeru musí byť najmenej polovica ustanoveného týždenného pracovného času. Finančný príspevok sa poskytuje jednorazovo na obdobie najviac šiestich mesiacov, do 15 kalendárnych dní od dátumu nadobudnutia účinnosti dohody o jeho poskytnutí. Ďalších šesť mesiacov je zamestnávateľ povinný udržať pracovné miesto bez príspevku.

Mesačný príspevok zamestnávateľovi sa poskytne na úhradu časti celkovej ceny práce na jedno vytvorené pracovné miesto na jeden mesiac vo výške 90 percent celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške 1 318,53 eur mesačne. Celková výška predpokladanej podpory pre jedného účastníka je takmer 8-tisíc eur.

„Projekt Právo na prvé zamestnanie zároveň prináša príležitosti na získanie nových pracovníkov pre mnohých zamestnávateľov, ktorí čelia nedostatku pracovnej sily,“ doplnil generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy. Projekt by sa mal realizovať do konca roka 2024, je naň vyčlenených 13 miliónov eur zo štátneho rozpočtu.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Erik TomášPeter Ormandy
Firmy a inštitúcie MPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SRÚPSVaR Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny