Senec čakajú zmeny, mesto zateplí budovu základnej školy a plánuje aj čistenie Slnečných jazier

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
zateplenie, minerálna vlna
Foto: ilustračné, Getty Images

Prioritou mesta Senec na tento rok je rozšírenie čistiarne odpadových vôd (ČOV) aj nový územný plán (ÚP) mesta. Primátor Senca Dušan Badinský na sociálnej sieti informoval o pripravovaných projektoch mesta na rok 2021.

Banner, SPP

„Po verejnom obstarávaní si víťazná firma v decembri už prebrala stavbu a začali práce na rozšírení ČOV v sume zhruba šesť miliónov eur,“ uviedol primátor a dodal, že v pláne je aj nový ÚP mesta.

Projekt Poliklinika Senec

„Mesto Senec ako orgán územného plánovania a obstarávateľ ÚP plánuje do 29. januára verejné prerokovanie Konceptu územného plánu mesta Senec,“ doplnil s tým, že koncept ÚP mesta je k verejnému nahliadnutiu na Mestskom úrade v Senci, na úradnej tabuli aj na internetovej stránke mesta.

Ďalším pripravovaným projektom mesta je Poliklinika Senec. „Bola spracovaná Štúdia uskutočniteľnosti, prevádzkového modelu a modelu financovania projektu Poliklinika Senec spracovaná na základe verejného obstarávania. Jej účelom bolo poskytnúť mestu Senec podkladový materiál na rozhodnutie pre budúci model fungovania polikliniky, ktorý bude spĺňať nároky občanov,“ vysvetlil primátor a dodal, že na základe výsledkov spracovanej a schválenej štúdie bude pripravená výzva na spracovanie projektovej dokumentácie. Medzi plánované projekty patrí aj výstavba novej základnej školy.

„Na februárovom mestskom zastupiteľstve rozhodnú poslanci o jednej z dvoch lokalít, kde bude táto škola stáť a následne bude vypracovaný projekt,“ doplnil.

Milióny eur na Slnečné jazerá

Z realizovaných projektov Badinský spomenul dokončenie rekonštrukcie a rozšírenie Materskej školy Kysucká a zateplenie budovy základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským.

„Čo sa týka odpadov, darí sa nám spoločne zvyšovať percento vyseparovaného odpadu, a tým znižovať environmentálnu záťaž. Ako jedna z mála samospráv začíname od začiatku roka so separovaním kuchynského odpadu a jedlých olejov a tukov,“ podotkol primátor a dodal, že sa rozbehli aj projekty na cyklotrasy a dokončené sú aj nové cykloboxy na železničnej stanici. „Máme tiež nový generel dopravy, na základe ktorého by sa mala začať riešiť parkovacia politika v Senci,“ doplnil.

Mesto Senec tiež vypracovalo štúdiu čistenia Slnečných jazier. „Ideálne je prečistiť ich kombináciou niekoľkých metód. V niektorých budeme pokračovať – bakteriologické čistenie a pridáme aj prečistenie pláží. Na najúčinnejšiu metódu formou mechanického prečistenia dna celého jazera budeme hľadať a uchádzať sa o finančné prostriedky z fondov EÚ, keďže hovoríme o investícii okolo 10 miliónov eur,“ uzavrel primátor.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Dušan Badinský