Spoločnosť Philip Morris Slovakia získala prestížny certifikát Top Employer Slovakia 2021

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
New project.jpg
Foto: Philip Morris Slovakia

Spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. získala už po siedmy rok v rade prestížny medzinárodný certifikát Top Employer Slovakia. Jej materská spoločnosť – Philip Morris International – zároveň toto ocenenie získala na globálnej úrovni. Osvedčenie je výsledkom nezávislého hodnotenia inštitútu Top Employers Institute. Udeľuje sa spoločnostiam, ktoré splnia prísne podmienky v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov a prejdú tiež nezávislým auditom.

„Ocenenie Top Employer vnímame ako potvrdenie vysokej kvality pracovného prostredia v našej spoločnosti. Tohtoročné ocenenie je pre nás obzvlášť významné, pretože potvrdzuje, že aj napriek náročnej výzve, ktorej čelíme v dobe pandémie, sme dokázali vytvárať a rozvíjať vynikajúce podmienky pre našich zamestnancov. Dokazuje to, že naša stratégia rozvoja ľudských zdrojov a firemnej kultúry založená na získavaní a podpore talentov a ich rozvoja, inklúzii a diverzite je správna. Aj naďalej sa budeme snažiť, aby spoločnosť spoločnosť Philip Morris Slovakia bola skvelým miestom na prácu,” uviedol People and Culture Director Philip Morris Slovakia, Dimitrios Karampis.

Získanie titulu Top Employer Slovakia 2021 je výnimočné vzhľadom na novú prioritu, ktorou sa v čase pandémie stala ochrana zdravia a bezpečnosť zamestnancov. Spoločnosť Philip Morris Slovakia okrem iného zaviedla na pracovisku dôsledné hygienické a bezpečnostné opatrenia. Zamestnancom na vybraných pozíciách umožnila prácu z domova a ponúkla im možnosť zapožičania kancelárskeho vybavenia, napríklad kancelárskych kresiel, či monitorov. Svojich zamestnancov podporuje aj prostredníctvom rôznych online diskusií a workshopov, ale i pomocou psychologickej poradne. Zamestnanci tak môžu medzi sebou napríklad zdieľať starosti a problémy spojené s prácou na diaľku alebo s vyvažovaním súkromného a pracovného života.

„Aj v tejto neľahkej dobe pokračujeme v transformácii našej spoločnosti a naši zamestnanci s plnou energiou a vášňou pracujú na napĺňaní našej vízie budúcnosti bez dymu. Preto, tiež ako zamestnávateľ budujeme novú značku, ktorú sme nazvali #MakeHistory. Tá má najmä ukázať, že Philip Morris je jedinečné miesto pre prácu, čo potvrdzuje tiež ocenenie Top Employer,“ uviedol Karampis.

#MakeHistory je nová značka Philip Morris ako zamestnávateľa, ktorá súvisí s víziou budúcnosti bez dymu, kde budú cigarety nahradené bezdymovými výrobkami s nižším rizikom. #MakeHistory je tiež jedným zo spôsobov komunikácie s potenciálnymi zamestnancami. Za úlohu má popísať a vysvetliť zmeny, ktorými Philip Morris prechádza a presvedčiť touto cestou talentovaných ľudí, aby sa stali súčasťou tejto premeny.

Titul Top Employer Slovakia oceňuje aj dôraz, ktorý spoločnosť Philip Morris Slovakia kladie na inklúziu a diverzitu. Spoločnosť chce napríklad počas nasledujúcich dvoch až troch rokov v Slovenskej republike dosiahnuť 40-percentné zastúpenie žien v manažérskych pozíciách. Dôraz kladie aj na rovnaké odmeňovanie za rovnakú prácu pre ženy aj mužov. Vďaka tomu ako prvá firma v Slovenskej republike získala prestížnu certifikáciu platovej rovnosti EQUAL-SALARY. Certifikáciu udeľuje švajčiarska Nadácia EQUAL-SALARY v spolupráci so Ženevskou univerzitou a poradenskou spoločnosťou PwC ako nezávislé potvrdenie rovnosti odmeňovania mužov a žien na rovnakých pracovných pozíciách.

Certifikáciu Top Employer Slovakia získala spoločnosť Philip Morris Slovakia od Top Employers Institute. Certifikát môžu získať len spoločnosti, ktoré splnia prísne kritériá pre oblasť riadenia a rozvoja ľudských zdrojov a prejdú nezávislým medzinárodným auditom. Certifikát je tak skutočným obrazom firemnej kultúry v oblasti starostlivosti o zamestnancov. V rámci certifikačného procesu dosiahla spoločnosť vynikajúce výsledky v šiestich oblastiach. Nezávislým audítorom ľudských zdrojov bolo potrebné odpovedať na 400 otázok a odpovede podoprieť konkrétnymi výsledkami, resp. dôkazmi.

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať