Štát upustí od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia pokuty za nepodanie daňového priznania

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Daňové priznanie
Foto: ilustračné, SITA/Katarína Acél - Gáliková
  • aktualizované 24. februára, 14:06

Štát upustí od vyrubenia úroku z omeškania s platením dane, uloženia pokuty za nepodanie daňového priznania, či prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ak lehota na splnenie týchto povinností uplynula na konci minulého roka. Vyplýva to z nariadenia vlády, ktoré v stredu schválil vládny kabinet.

Pokutu tiež daňovník nedostane za nepodanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti v ustanovenej lehote. Podmienkou je, aby si daňový subjekt tieto povinnosti splnil do 30. júna tohto roka.

Musia byť uhradené v náhradnej lehote

Daňovému subjektu štát nevyrubí úrok za nezaplatenie alebo neodvedenie dane, rozdielu dane alebo preddavku na daň, ktoré sa stali splatnými v období od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020, pokiaľ ich daňovník zaplatí v náhradnej lehote najneskôr do 30. júna tohto roka.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

„Ak by bol daňovému subjektu do tohto dátumu povolený odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach, úrok, ktorý by sa mu mal vyrubiť do dňa ich povolenia, sa taktiež neuloží,“ uvádza rezort financií. Ak však daňový subjekt poruší podmienky určené v rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane splátkach, bude sa postupovať štandardne podľa daňového poriadku.

Daňový subjekt tiež nedostane pokutu za to, že uviedol v daňovom priznaní k dani z príjmov preplatok na dani z príjmov, ktorý je vyšší ako daňový preplatok, ktorý mal v daňovom priznaní k dani z príjmov uviesť.

Pomoc podnikateľskému prostrediu

Nariadenie sa nevzťahuje na úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky za obdobie povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach a taktiež na miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

„Je to ďalšia významná pomoc podnikateľskému sektoru,“ povedal na tlačovej besede po rokovaní vlády minister financií Eduard Heger. Podľa neho štát odpustí firmám sankcie za minulý rok v sume 33 miliónov eur. Ide o sankcie za daň z pridanej hodnoty (DPH), daň z príjmov právnických osôb a daň z príjmov fyzických osôb.

Za neskoro odvedenú DPH odpustí štát firmám sankcie v sume 4 milióny eur, ďalších 21 miliónov eur budú tvoriť odpustené sankcie za ešte nezaplatenú DPH a zvyšok predstavujú sankcie za dane z príjmov firiem a fyzických osôb. „Tieto sankcie budú odpustené, ak tí, ktorí tieto platby ešte nezaplatili, ich uhradia do 30. júna,“ zdôraznil šéf rezortu financií.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Vláda SR