Novy projekt 10.jpg

Inkluzívne vzdelávanie vytvára priestor pre všetky deti

Inkluzívne vzdelávanie vytvára bezpečný priestor na rozvoj všetkých detí a zároveň odstraňuje bariéry, aby sa deti mohli vzdelávať spoločne. Vďaka angažovaným pedagógom, rodičom aj inštitúciám, sa stáva dostupnejším aj na slovenských základných školách.