V platnosti je nový systém podporných opatrení v školstve, cieľom je zvyšovať kvalitu inkluzívneho vzdelávania

Prváci počas otvorenia školského roka 2023/2024, odhalenia pamätnej tabule a udelenia čestného názvu Základná škola Dr. Štefana Osuského škole v Brezovej pod Bradlom za účasti ministra školstva a ministra zahraničných vecí. Brezová pod Bradlom, 4. september 2023. Foto: archívne, SITA/Martin Medňanský.
Tento článok pre vás načítala AI.

Nový školský rok priniesol nový systém podporných opatrení, ktorý je v platnosti od 1. septembra tohto roka. Katalóg obsahujúci 21 podporných opatrení by mal nadobudnúť plošnú platnosť v roku 2026.

Adresná podpora

Školy a školské zariadenia by mali mať možnosť, s ohľadom na ich personálne, materiálne i finančné podmienky, prispievať k zaisteniu adresnej podpory pre žiactvo. Cieľom predmetných opatrení je, aby každé dieťa dostalo takú mieru adresnej podpory, ktorá mu umožní, aby maximálne využilo svoj potenciál vo vzdelávacom procese.

Ako v tlačovej správe ďalej informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, podporný systém v podobe katalógu podporných opatrení by mal prispieť k zlepšeniu pripravenosti aktérov vo vzdelávaní na prácu s deťmi, ktoré majú rozmanité potreby. Pedagógovia i ďalší pracovníci vo výchovnej oblasti by tak mali byť lepšie pripravení na zvyšovanie psychickej pohody detí a na rozvíjanie ich výchovno-vzdelávacieho potenciálu, a to bez rozdielu. Bližšie informácie o systéme podporných opatrení sú dostupné online.

Inkluzívne vzdelávanie

„Naším zámerom je prostredníctvom podporných opatrení, uvedených v Katalógu podporných opatrení, zvyšovať kvalitu inkluzívneho vzdelávania. Podporné opatrenia reagujú na rozmanité výchovno-vzdelávacie potreby detí a žiakov. Tie môžu mať dočasný alebo trvalý charakter a môžu vyplývať zo zdravotného stavu či iných výchovno-vzdelávacích potrieb alebo životných podmienok dieťaťa alebo žiaka, či podmienok v spoločnosti, škole alebo školskom zariadení,“ priblížil minister školstva Daniel Bútora.

Nárok na konkrétny typy podporných opatrení bude viazaný na posúdenie zo strany pedagogických alebo odborných zamestnancov školy, školského zariadenia alebo zariadenia poradenstva a prevencie. Katalóg je založený na posúdení miery podpory, dieťa potrebuje na to, aby rozvinulo svoj vzdelávací potenciál. Podľa štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Slavomíra Partilu by mal systém prispieť k tomu, aby bola poskytovaná podpora adresnejšia a flexibilnejšia.

„Do celého procesu sa aktívnejšie a systematickejšie zapoja zákonní zástupcovia detí a žiakov, školy, školské zariadenia, celý systém poradenstva a prevencie, regionálne úrady školskej správy a organizácie zriadené ministerstvom školstva,“ dodal Partila.

Metodická podpora

Pripravená je aj rozsiahla metodická podpora, na ktorej ministerstvo spolupracovalo s expertmi z akademického prostredia i s pedagogickým a odborným zamestanectvom bežných i špeciálnych škôl. Metodická podpora bude dostupná v podobe sprievodných metodických materiálov, seminárov a školení, programov profesijného rozvoja i priameho poradenstva a konzultácií. Ako uviedol generálny riaditeľ Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) Ivan Pavlov, NIVaM za účelom efektívnej implementácie Katalógu pripravil špecializované programy inovačného vzdelávania.

„V regiónoch pripravujeme infosemináre, kde sa osobne stretneme s pedagogickými a odbornými zamestnancami, aby sme im priblížili opatrenia. Posilnili sme tiež naše metodické a lektorské kapacity na krajských pracoviskách NIVaM,“ uviedol Pavlov.

Súčasť reformy

Katalóg v slovenskom prostredí predstavuje nový systém podpory vo výchove a vzdelávaní. Na jeho tvorbe sa podieľali odborné kapacity z oblastí vzdelávania a inklúzie. Je tiež súčasťou reformy Plánu obnovy a odolnosti SR.

„Zavedenie podporných opatrení vo vzdelávaní je kľúčovou reformou plánu obnovy, ktorá posilňuje inklúziu detí, ktoré zažívajú prekážky pri učení. Reforma je súčasťou balíka opatrení v rámci tretej žiadosti o platbu v hodnote 815 miliónov eur, ktorú bude Slovensko podávať na Európsku komisiu koncom septembra,“ povedal riaditeľ odboru vzdelávania, inovácií a verejných financií, zo sekcie plánu obnovy na Úrade vlády Peter Goliaš.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Daniel BútoraIvan PavlovPeter Goliaš
Firmy a inštitúcie Európska komisia (EK)MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRNárodný inštitút vzdelávania a mládeže