Priecelie.jpg

Kam na strednú školu? ( vskolstve.sk)

SPŠ dopravná Trnava je nadregionálnou školu, ktorá pripravuje absolventov pre oblasť techniky, prevádzky a ekonomiky v doprave a telekomunikáciách.