Motivujte svoje deti k budúcnosti v agrotechnike na Strednej odbornej škole agrotechnickej v Topoľčanoch

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany

Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany vďaka duálnemu vzdelávaniu poskytuje žiakom jedinečnú príležitosť kombinovať teoretické vedomosti so skutočnou pracovnou skúsenosťou v popredných spoločnostiach a tým ich lepšie pripravuje na život.

Stredná poľnohospodárska škola začala svoju činnosť ako novovybudovaná škola 1.9.1966. Vznikla zlúčením Strednej poľnohospodárskej technickej školy v Bánovciach nad Bebravou a SPTŠ v Beladiciach.

Združená stredná škola poľnohospodárska Topoľčany bola zriadená k 1.9.2003 zlúčením Strednej poľnohospodárskej školy a Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho v Topoľčanoch. V roku 2008 sa škola premenovala na Strednú odbornú školu. Od 1. septembra 2014 sa premenovala na Strednú odbornú školu agrotechnickú.

Úvod do duálneho vzdelávania: Váš kľúč k úspechu

V posledných rokoch získalo duálne vzdelávanie veľkú popularitu, pretože poskytuje študentom jedinečnú príležitosť kombinovať teoretické vedomosti so skutočnou pracovnou skúsenosťou v popredných spoločnostiach. Vďaka partnerstvám so spoločnosťami ako Pankl Automotive Slovakia, ZKW Slovakia a BeShapeTech majú študenti možnosť získavať praktické zručnosti priamo na pracovisku, čo výrazne zvyšuje ich zamestnateľnosť po absolvovaní školy.

Pestovateľstvo, programovanie a ďalšie odbory: Prispôsobené vašej budúcnosti

Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie v štyroch študijných odboroch, stredné odborné vzdelanie v dvoch trojročných učebných odboroch a nižšie odborné vzdelanie v jednom dvojročnom učebnom odbore.

Tu sú jednotlivé odbory:

4210 M 16 agropodnikanie – pestovateľstvo

4 – ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou.

Študijný odbor s dlhoročnou tradíciou, poľnohospodárska škola s dlhoročnými skúsenosťami v príprave odborníkov pre poľnohospodársku prax, založená v roku 1966.

Spolupráca s modernými poľnohospodárskymi podnikmi v okolí. Prax, prednášky, exkurzné vyučovanie ako Celoslovenské dni poľa, Dni poľa kukurice, Krmovinárske dni poľa, Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Cukrovar Trenčianska Teplá. Poznatky z medzinárodného prostredia, študijné materiály.

Obrazok2 5.jpg
Foto: Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

4 – ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou aj výučným listom, s možnosťou duálneho vzdelávania.

Duálne vzdelávanie je umožnené vo firmách, ktoré majú na to licenciu:

Pankl Automotive Slovakia s.r.o., Topoľčany, ZKW Slovakia s.r.o., Krušovce, BeShapeTech k.s., Krušovce.

Absolvent získa:

 • Zváračské oprávnenie elektrickým oblúkom obalenou elektródou (Z-E1), zváračské oprávnenie elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrane plynu CO2 (Z-M1), doplnkový kurz pre rezanie kyslíko-acetylénovým plameňom osvedčenie platné v štátoch EÚ a v zváračskej federácii.
 • Vedomosti a zručnosti z obsluhy a programovania CNC obrábacích strojov za pomoci: EMCO SINUMERIK OPERATE, CAD/CAM systému – EdgeCam.
 • Vedomosti a zručnosti z programovania zváracích robotov pomocou aplikácie ABB RobotStudio.

Na osobný rozvoj zručností a návykov sa využívajú externé pracoviská.

Obrazok3 3.jpg
Foto: Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany

4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – hygienická a laboratórna služba

Absolvent je schopný samostatne vykonávať odborné činnosti v širokej škále veterinárnych služieb v poľnohospodárstve a na úseku veterinárneho zdravotníctva a hygieny vykonávať činnosti zamerané na výkon asistovaných činností v ambulanciách veterinárneho lekára, vo veterinárnych ošetrovniach, veterinárnych poliklinikách.

Učebňa je vybavená:

Biochemickým analyzátor na vyšetrenie krvnej plazmy alebo séra. Možnosť vyšetriť 5 vzoriek súbežne a 26 merateľných parametrov. Analyzátor je vybavený vlastnou centrifúgou.

Praktické vyučovanie je zabezpečené v nasledujúcich spoločnostiach:

HYZA a.s., Topoľčany (laboratóriá, hydinové farmy – prax)

PD TRÍBEČ Nitrianska Streda, farma Solčany (chov hovädzieho dobytka)

PD Radošinka, farma Veľké Ripňany (chov hovädzieho dobytka)

Farma u Ďurkových, Žabokreky nad Nitrou (chov hospodárskych zvierat)

Mliecko s.r.o., farma Solčianky (chov kôz)

Okšov mlyn, Tvrdomestice – farma oviec a danielov

Ranč pod Babicou, Bojná – chov exotických zvierat

Veterinárna klinika GAJA VET, Trenčín

Veterinárna klinika ZOOVET, Bojnice

ZOO Bojnice

Obrazok4 1.jpg
Foto: Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany

4211 M 26 záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba

4 – ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou

Uplatnenie absolventa:

Absolvent vie vykonávať odborné práce pri podnikaní a zabezpečovaní záhradníckych služieb obchodného, projektového a poradenského charakteru. Pozná zákonitosti estetiky, sortiment kvetín a okrasných drevín, ovláda sadovnícke úpravy, problematiku tvorby a ochrany životného prostredia, ochrany okrasných rastlín proti škodlivým činiteľom, vypracúva sadovnícke plány a vie ich realizovať. Môže pokračovať v štúdiu na VŠ napr. krajinné inžinierstvo

Obrazok5.jpg
Foto: Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany

2423 H nástrojár / nástrojárka

3-ročný učebný odbor ukončený výučným listom

Absolvent ovláda:

 • sústruženie
 • frézovanie
 • údržbu nástrojov na kovoobrábacích strojoch
 • opravu a ostrenie nástrojov
 • údržbu strojov a nástrojov
 • tvarovanie materiálov
 • zhotovenie technických náčrtov a skíc
 • kontrolu kvality s použitím meradiel a meracích prístrojov
Obrazok6.jpg
Foto: Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany

4524 H agromechanizátor, opravár / agromechanizátorka, opravárka

3 – ročný učebný odbor pre chlapcov ukončený záverečnou skúškou s možnosťou duálneho vzdelávania, môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu.

Duálne vzdelávanie je umožnené vo firmách:

Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín, so sídlom Šterusy; Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce; Poľnohospodárske podielnicke družstvo Rybany; Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. Kolíňany, ktoré má pracovisko aj v Oponiciach

Absolvent je kvalifikovaný pracovník pri údržbe, opravách a diagnostike mechanizačných prostriedkov (traktory, nákladné automobily, samohybné stroje, stroje používané v rastlinnej výrobe).

Absolvent má možnosť získať zváračské oprávnenie platné i v krajinách EÚ.

Obrazok8.jpg
Foto: Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany

Objavte možnosti, ktoré ponúka Stredná odborná škola agrotechnická v Topoľčanoch. Staňte sa súčasťou vzdelávacej komunity a vykročte k budúcnosti plnej možností. Pripojte sa k nám a začnite svoju cestu k úspechu ešte dnes!

Obrazok7.jpg
Foto: Stredná odborná škola agrotechnická Topoľčany

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať