Riaditeľ SZŠ Lučenec Miroslav Sekula: Sme hrdí na to, že patríme medzi lídrov v odbornom vzdelávaní

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: Stredná zdravotnícka škola Lučenec

Rozhovor s riaditeľom Strednej zdravotníckej školy Lučenec, ktorá sa opakovane zaraďuje medzi TOP 10 najlepších stredných škôl v Banskobystrickom kraji. Má medzinárodný certifikát kvality a jej absolventi sú cenení zamestnávateľmi nielen u nás, ale aj v zahraničí.

Stredná zdravotnícka škola Lučenec 70 rokov pripravuje svojich študentov na jedno z najvýznamnejších povolaní a zároveň poslaní v živote – pomáhať ľuďom. Škola má aktivovaný študijný odbor 5361 M praktická sestra v dennej i večernej forme a úrovňou odborného vzdelania patrí medzi lídrov na Slovensku. Uplatnenie absolventov SZŠ patrí dlhodobo na trhu práce medzi najlepšie z odborných škôl u nás. Navyše viac ako polovica absolventov pokračuje v štúdiu na vysokých školách. V čom tkvie úspech tejto školy? V rozhovore odhalil jej riaditeľ Mgr. Miroslav Sekula.

Aké hlavné prednosti ponúka vaša škola študentom a záujemcom o zdravotnícky odbor?

Naša škola je viac než len vzdelávacou inštitúciou. Vychovať dobrého človeka je podľa mňa nemenej dôležitým cieľom pre strednú školu. Okrem poskytovania kvalitného zdravotníckeho vzdelania s maturitou sa zameriavame na vytvorenie rodinnej atmosféry, kde je o každého študenta prejavený záujem, kde každý môže rásť nielen akademicky, ale aj morálne. Sme hrdí na to, že naši absolventi ľúbia ľudí a sú pripravení pomáhať slabým.

Ako vaša škola zaistí, že vzdelávanie je súčasné a efektívne?

Netvrdím, že máme najšikovnejších žiakov a najkreatívnejších učiteľov na Slovensku, svoju prácu však robíme mimoriadne poctivo, s láskou a máme dobrý systém. Sme malá škola na juhu Banskobystrického kraja, kde výsledky monitoru 9 nebývajú v rámci SR najlepšie. Nemôžeme si vyberať najtalentovanejších žiakov s čistými jednotkami. Dosiahnuť výborné výsledky je o to náročnejšie.

Využívame najmodernejšiu didaktickú techniku, ktorá nám umožňuje sprístupňovať žiakom učebný obsah atraktívnym a efektívnym spôsobom. Elektronizácia tohto procesu zvlášť v posledných rokoch výrazne prispela k efektivite. Vo veľkom využívame E-learning a zamerali sme sa na častejšie a dôslednejšie preverovanie úrovne vedomostí, schopností, zručností. Viem, že to nie je žiadny výnimočný didaktický počin, ale funguje to. Ak vás často preverujú – musíte sa pravidelne pripravovať, navyše sa nestane, že nezvládnete nakopené množstvo učiva. Stáva sa, že si žiaci sami vypýtajú test, aby toho nebolo potom veľa.

Nebolo to jednoduché primäť vyučujúcich plnohodnotne využívať školský informačný systém EduPage, ale oplatilo sa. Testovanie za pomoci tabletov celý proces výrazne zjednodušuje. Samozrejme je najprv potrebné investovať do prípravy – „ale ovocie (počítačové vyhodnotenie testu) je potom sladké“ Náš pedagogický kolektív sa snaží napomáhať celostnému rozvoju osobnosti našich študentov. To zahŕňa aj bohaté mimovyučovacie aktivity a následne zapájanie sa do olympiád, SOĆ, odborných, kultúrnych, športových a iných súťaží, vďaka ktorým naši žiaci dosahujú úspechy aj v celoštátnom meradle. Výrazne sa tiež zapájame do programu Erasmus+, prostredníctvom ktorého umožňujeme našim žiakom absolvovať zahraničné stáže. Skúsenosti z Česka, Nemecka, Španielska či Portugalska sú na nezaplatenie nielen pre žiakov, ale aj pre ich sprevádzajúcich učiteľov. Veľa družobných škôl máme v ČR. Stínování (job shadowing) členovia našej zborovne absolvovali v Karlových Varoch, Hradci Králové, Českých Budějoviciach, Zlíne, Olomouci … Všade spoznáte niečo nové a prinesiete si to domov. Využívame tiež domáce i zahraničné vzdelávacie programy pre pedagógov. Aj táto investícia prináša svoje plody.

Sek 4.jpg
Foto: Stredná zdravotnícka škola Lučenec

Aký je váš prístup k medzinárodnej akreditácii a aké príležitosti to prináša vašim študentom?

SZŠ Lučenec je medzinárodne certifikovanou vzdelávacou inštitúciou International Education Society, London (IES). To nám dáva možnosť ponúknuť našim študentom medzinárodný certifikát IES, ktorý im výrazne uľahčuje uplatnenie sa v zahraničí a rozširuje ich možnosti zamestnania po celom svete. Sme najradšej keď ostávajú doma na Slovensku, ale mnohí naši absolventi nachádzajú pracovné príležitosti aj v zahraničí, najmä v susednom Rakúsku, ale i Česku, Nemecku, Veľkej Británii a v ďalších krajinách. Pomáha im k tomu aj dvojjazyčnosť odborného vyučovania (v angličtine i nemčine). Je to tiež dobrá reklama pre školu, keď spĺňate medzinárodné kritériá.

Ako sa vaša škola umiestňuje v nezávislých hodnoteniach a čo to znamená pre potenciálnych študentov?

Naša škola sa pravidelne umiestňuje na popredných priečkach v hodnoteniach kvality, a to vďaka nášmu prístupu k vzdelávaniu a rozvoju študentov. Napriek tomu, že nemáme až tak veľa žiakov zapájame sa do veľkého množstva súťaží a iných aktivít a sme v nich úspešní. V rámci Slovenska sme boli zaradení medzi TOP 20 stredných škôl za pridanú hodnotu vo vzdelávaní v Slovenskom jazyku a umiestňujeme sa na popredných miestach v rebríčku INEKO. Momentálne sme tretí v kraji a to je už čo povedať. Pre potencionálnych záujemcov o štúdium – deviatakov a ich rodičov to znamená, že investícia do vzdelávania u nás prináša vynikajúce výsledky a otvára dvere k úspešnej budúcnosti.

Sek 6.jpg
Foto: Stredná zdravotnícka škola Lučenec

Aké sú ďalšie výhody štúdia na vašej škole?

To by ste sa museli k mám prísť pozrieť. Museli by ste sa nadýchať školskej atmosféry, spoznať školského ducha. Ťažko sa to opisuje – niet nad osobnú skúsenosť. Naša školička je mimoriadne útulná a prívetivá. Žiaci ju majú radi. Nie, samozrejme sa radi ulejú, tešia sa z voľnej hodiny či riaditeľského voľna, ale veľmi si vážia vzájomný vzťah medzi učiteľmi i ostatnými zamestnancami a nimi. Výborne máme zabezpečené praktické vyučovanie v lučenskej, rimavskosobotskej, veľkokrtíšskej nemocnici a množstva ďalších poskytovateľov zdravotnej i sociálnej starostlivosti. Naši žiaci sa na praxi naučia ROBIŤ! Nie robiť sa, že robia. Pre svojich pacientov sú to anjelici v uniforme. Počas štúdia sa tiež zapájajú do množstva charitatívnych podujatí, akonáhle dosiahnu plnoletosť stávajú sa darcami krvi. Aj prostredníctvom príspevkov z občianskeho združenia umožňujeme tiež žiakom zo sociálne slabších pomerov, aby sa mohli zúčastniť všetkých výletov, exkurzií, stáží, či kurzov pohybových aktivít.

Naše bohaté programy a rodinná atmosféra školy poskytujú študentom takmer ideálne prostredie pre osobný rast a rozvoj. Navyše, absolventi majú výborné uplatnenie na trhu práce, čo je v dnešnej dobe neoceniteľné.

Ako škola podporuje študentov v ich kariérnom raste po absolvovaní?

Naša podpora študentov nekončí v deň ich absolventského ceremoniálu. Sme v úzkom kontakte s rôznymi zdravotníckymi inštitúciami a poskytujeme našim absolventom informácie o pracovných príležitostiach. Veľmi nás teší, že sa vracajú do školy hneď na úvod nového školského roka. Prídu sa pochváliť ako sa im darí a nezabudnú povedať, že sa im cnie a hneď by sa vrátili do svojej alma mater. Každoročne sa vo veľkom počte zúčastňujú nášho školského plesu, aby sa spoločne zabavili s bývalými spolužiakmi a učiteľmi. Sme hrdí na to, že sú úspešnými vysokoškolákmi a veľmi žiadanými zamestnancami.

Aký je váš odkaz potenciálnym študentom a rodičom, ktorí zvažujú poslať svoje dieťa študovať na vašu školu?

Sme poctivá a náročná škola. Jedine takýto prístup k odbornému vzdelávaniu sa vypláca. V novom školskom roku po prvý krát v histórii školy otvárame 4 triedy v prvom ročníku (tri v dennej a jednu vo večernej forme. Reagujeme tým na akútny nedostatok zdravotníkov na trhu práce. Ak ste článok dočítali až sem, netreba vám nič odkazovať, treba sa k nám prísť pozrieť, buď na deň otvorených dverí, alebo aspoň prostredníctvom internetu.

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať