SPŠ Dopravná Trnava – príprava na profesionálne uplatnenie

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: SPŠ dopravná Trnava

SPŠ dopravná Trnava www.spsdtt.sk je nadregionálnou školou, ktorá pripravuje absolventov pre oblasť techniky, prevádzky a ekonomiky v doprave a telekomunikáciách v študijných odboroch:

  • 2675 M elektrotechnika – komunikačné a sieťové technológie
  • 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách – sieťové technológie a komunikačná bezpečnosť
  • 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy – logistika a podnikanie v doprave
  • 3765 M technika a prevádzka dopravy – automobilová technika
  • 3767 M dopravná akadémia – ekonomika a manažment v doprave, zasielateľstvo

Škola je Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu a telekomunikácie, čiže je komplexnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytuje vzdelávanie v dennom, externom štúdiu i v rekvalifikačných kurzoch dospelých. Okrem maturitného vysvedčenia môžu absolventi získať i odborné certifikáty , ako napríklad z medzinárodnej CISCO akadémie počítačových sietí, z Vyhlášky o elektrotechnickej spôsobilosti, ekonomických softvérov, CAD systémov, či z akreditovanej Jazykovej školy.

Plagat2 shell_eco marathon spsd tt 2023_final2.jpg
Foto: SPŠ dopravná Trnava

Škola je súčasťou projektu Ministerstva dopravy SR Študuj dopravu, v ktorom zamestnávatelia a školy úzko spolupracujú za účelom riešenia problému nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v doprave. Študenti majú možnosť poberať štipendiá: https://spsdtt.edupage.org/a/stipendijny-program

Úspešná spolupráca s univerzitami a udelenie titulu Partnerská stredná škola Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity dokazuje, že škola pripravuje kvalitne absolventov i pre pokračujúce vysokoškolské štúdium.

Tt stredna priemyselna skola dopravna trnava spsd t48.jpg
Foto: SPŠ dopravná Trnava

Škola dosahuje i medzinárodné úspechy. Úspešne angažuje v medzinárodnej súťaži ekologických vozidiel Shell ECO marathon ako jediný stredoškolský tím zo Slovenska i Čiech: https://spsdtt.edupage.org/a/shell-eco-marathon

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať