Kam na strednú školu?

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: SPŠ dopravná Trnava

SPŠ dopravná Trnava je nadregionálnou školu, ktorá pripravuje absolventov pre oblasť techniky, prevádzky a ekonomiky v doprave a telekomunikáciách. Sme Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu a telekomunikácie. Spolupracujeme i s univerzitami a tak pripravujeme kvalitne absolventov i pre prax i pokračujúce vysokoškolské štúdium.

Ponúkame okrem denného štúdia i nadštandardné vzdelávacie aktivity, ako medzinárodnú CISCO akadémia počítačových sietí, ktorá umožňuje študentom školy získať medzinárodne platný certifikát v oblasti počítačových sietí. Taktiež absolventi majú možnosť získať certifikáty elektrotechnickej spôsobilosti, ale i o spôsobilosti v CAD systémoch a ekonomickom softvéri. Škola je súčasťou projektu Ministerstva dopravy SR Študuj dopravu, kde zamestnávatelia a školy spolupracujú za účelom riešenia problému nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v doprave a zamestnávatelia ponúkajú naším študentom i Štipendijný program. Sme zapojení i do programu Erasmus plus a popri škole pôsobí naša akreditovaná Jazyková škola. Škola ponúka i vzdelávanie dospelých v externom štúdiu i v akreditovaných kurzoch.

Studuj praxuj zarabaj.jpg
Foto: SPŠ dopravná Trnava

Ponúkame študijné odbory s maturitou technického i ekonomického zamerania :

  • 2675 M elektrotechnika – komunikačné a sieťové technológie
  • 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách – sieťové technológie a komunikačná bezpečnosť
  • 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy – logistika a podnikanie v doprave
  • 3765 M technika a prevádzka dopravy – automobilová technika
  • 3767 M dopravná akadémia – ekonomika a manažment v doprave, zasielateľstvo

Našu ponuku študijných odborov predstavujeme pravidelne na Dni otvorených dverí, najbližšie vo štvrtok 15.2.2024 od 13.00 hod., na ktorý Vás pozývame.

Tt24 04 stredna priemyselna skola dopravna trnava spsd t48.jpg
Foto: SPŠ dopravná Trnava

Všetky informácie o nás nájdete na: www.spsdtt.sk

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať