Gymnázium na Ulici Dominika Tatarku v Poprade sa v hodnotení INEKO dostalo do prvej desiatky na Slovensku

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: Spojená škola Poprad

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) pravidelne zverejňuje rebríčky škôl (základných a stredných) v rámci Slovenska. Tento rebríček zaujíma nielen pedagógov, ale aj širokú verejnosť. Rodičia a ich deti sa aj na základe neho rozhodujú pre výber vhodnej školy.

Spojená škola na Ulici Dominika Tatarku v Poprade (ktorého organizačnými zložkami sú základná škola, osemročné gymnázium, štvorročné gymnázium a slovensko-nemecké bilingválne gymnázium) si v hodnotení INEKO dlhodobo udržiava výborné umiestnenia. V aktuálnom rebríčku sa škola v kategórií gymnázií posunula v rámci Slovenska z 11. na 8. miesto, kde je spolu s ďalšími dvomi gymnáziami. Ak za školský rok 2020/2021 získalo spomínané gymnázium 8,1 bodu, v nasledujúcom to bolo 8,2 a za minulý školský rok to bolo 8,4 bodu.

Ešte vyššie čísla získalo gymnázium v hodnotení výsledkov maturít (9,2 bodu) a v tzv. pridanej hodnote (9 bodov). Kvalita pedagógov, prístup pedagógov, stav a vybavenie školy ako aj prostredie školy a klíma získali zhodne po štyri hviezdičky z piatich. Prostredníctvom programu Erasmus+ sa naštartoval proces postupnej transformácie našej školy na modernú školu 21. storočia s atribútmi spolupráce, aktivity a flexibility. V roku 2024 sme získali akreditáciu na realizáciu projektov Erasmus+ v oblasti školského vzdelávania. Dá sa teda konštatovať, že škola dosahuje naozaj výborné výsledky.

Plagat spojena¡ a¡kola.jpeg
Foto: Spojená škola Poprad

Ako vidí aktuálny rebríček INEKO riaditeľka školy Mária Vojtaššáková?

„Umiestnenie našej školy v hodnotení INEKO za minulý školský rok ma samozrejme teší. Musím však spomenúť fakt, že hodnotenie bilingválnej slovensko-nemeckej sekcie, ktoré je súčasťou gymnázia, je trochu problematické.

Jedným z kritérií hodnotenia je totiž úspešnosť prijatia absolventov na vysoké školy na Slovensku. Mnoho našich bilingvalistov však odchádza študovať na univerzity v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarku či do iných krajín. A tí „prepadli“ sitom úspešnosti.

Podobne je to aj s mimoriadnymi úspechmi žiakov v rôznych súťažiach. Pri hodnotení sa neberie do úvahy medzinárodná súťaž Jugend debattiert, v ktorých naši žiaci vybojovali víťazstvo alebo obsadzujú popredné priečky. Keby sa zohľadňovali aj tieto „bonusy“, boli by sme v rebríčku ešte vyššie.“

Čo všetko rebríček INEKO berie do úvahy? Je to celonárodné testovanie v 5. a 9. ročníku základných škôl, u stredoškolákov externú časť a písomnú formu internej časti maturít. Vo všetkých typoch škôl sa zohľadňujú mimoriadne výsledky žiakov vo vybraných súťažiach, predmetových olympiádach, medzinárodných projektoch a programoch. (Ich výber zostavuje ministerstvo školstva; nezapočítavajú sa súťaže organizované napr. súkromnými firmami.) Rebríček INEKO ďalej zohľadňuje využívanie digitálnych technológií pri vyučovaní, počty učiteľov i žiakov, finančné zdroje škôl, prijatie žiakov na vysoké školy či uplatnenie absolventov na trhu práce.

INEKO pripomína, že jeho rebríčky nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Môžu byť však užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie INEKO Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy