Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave bola založená v roku 1966 a od tej doby ponúka široké spektrum študijných i učebných odborov, v ktorých žiaci základných škôl môžu nájsť „svoje budúce povolanie“. Medzi širokú paletu gastro a beauty odborov, patria aj odbory so stavebným zameraním murár, stolár a inštalatér, ktoré sú neustále žiadúce na trhu práce a tieto odbory ponúkame ako jediná škola v Trnavskom kraji. Škola pripravuje vo všetkých odboroch kvalifikovaných absolventov, ktorí majú vysokú uplatniteľnosť na trhu práce.

Jedalen.jpg
Foto: Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava

Žiaci našej školy sa aktívne prezentujú na podujatiach organizovaných TTSK a mestom Trnava, úspešne sa zúčastňujú na rôznych odborných súťažiach, olympiádach, na ktorých dosahujú významné úspechy. Spolupracujeme so ZŠ v regióne pri aktivitách zameraných na propagáciu remesiel. Aj napriek rozmanitosti študijných a učebných odborov sa vedeniu školy darí zabezpečovať veľmi dobrú úroveň materiálno – technického zabezpečenia. Škola je zapojená v systéme duálneho vzdelávania v každom študijnom a učebnom odbore. Škola spolupracuje s podnikateľmi, zamestnávateľmi, Živnostenskou komorou, profesijnými komorami, s orgánmi zriaďovateľa, regionálnou a miestnou samosprávou a miestnou štátnou samosprávou.

Dezert.jpg
Foto: Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava

Ponuka štúdia:

3-ročné učebné odbory:

 • 3355 H stolár
 • 3661 H murár
 • 3678 H inštalatér
 • 6444 H čašník, servírka
 • 6445 H kuchár
 • 6456 H kaderník

Absolventi 3-ročných učebných odborov majú možnosť pokračovať v rozširujúcom štúdiu za účelom získania maturitného vysvedčenia.

Kozmeticky salon.jpg
Foto: Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava

4-ročný učebný odbor:

 • 2977 H cukrár, kuchár

4-ročné študijné odbory:

 • 6643 K kozmetička a vizážistka
 • 6425 K kaderníčka vizážistka
 • 6442 K obchodný pracovník
 • 9245 M ochrana osôb a majetku

2-ročné nadstavbové štúdium:

 • 3659 L stavebníctvo
 • 6403 L podnikanie v remeslách a službách
Telocvicna.jpg
Foto: Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať