Sudkyňa z kauzy Veľký Slavkov trvá na prejednaní veci

Sudkyňa ako predsedníčka senátu konala s právnymi zástupcami žalobcu, posielala im písomnosti, žiadala vyjadrenia a umožnila nahliadať do súdnych spisov napriek tomu, že v nich nebolo založené splnomocnenie na zastupovanie žalobcu, tvrdil v decembri 2012 minister spravodlivosti Tomáš Borec.