The Statue of Justice - lady justice or Iustitia, Justitia the Roman goddess of Justice.

Novela Zákonníka práce účinná od 1. novembra 2022

Dňa 4. októbra 2022 bol v NR SR schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákona.