ÚVO uložil niekoľkotisícovú pokutu štátnym rezervám, SŠHR mohla vybrať aj inú firmu ako Bonul

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Správa štátnych hmotných rezerv
Foto: ilustračné, SITA/Branislav Bibel

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) uložil Správe štátnych hmotných rezerv (SŠHR) pokutu v objeme 12,5-tisíca eur za porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákazky na bezpečnostnú službu z roku 2019.

Predseda ÚVO Miroslav Hlivák ako druhostupňový správny orgán potvrdil prvostupňové rozhodnutie úradu v správnom konaní o uložení pokuty. Informovala o tom v piatok hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

Porušené boli viaceré princípy

Z prvostupňového rozhodnutia úradu v správnom konaní, ktoré napadol verejný obstarávateľ rozkladom z 11. júna 2021, podľa úradu bolo zrejmé, že SŠHR kombináciou svojich konaní spôsobila, že v tomto verejnom obstarávaní mohol byť ako úspešný uchádzač vyhodnotený iný uchádzač ako Bonul, s.r.o.

„Tou kritickou kombináciou konaní SŠHR sa rozumie spôsob nastavenia podmienok zadávania zákazky a nepreskúmateľnosť krokov SŠHR pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti a požiadaviek pre poskytnutie riadnej súčinnosti pred uzavretím zmluvy s uchádzačom Bonul,“ uviedol Hlivák.

„Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky porušil princípy transparentnosti, nediskriminácie hospodárskych subjektov a rovnakého zaobchádzania,“ priblížil predseda ÚVO.

Krátka lehota na predkladanie žiadostí

Porušenia podľa neho spočívali v tom, že SŠHR stanovila krátku lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, určila požiadavku na získanie certifikátov bez zabezpečenia spôsobu, formy a vymožiteľnosti súčinnosti zo strany obchodných spoločností oprávnených na vydávanie predmetných požadovaných certifikátov.

SŠHR zároveň nepožiadala uchádzača, ktorý bol nakoniec vyhodnotený ako úspešný, o vysvetlenie dokladov predložených za účelom preukázania splnenia podmienky účasti a nezaoberala sa preukázaním splnenia všetkých požiadaviek tohto uchádzača požadovaných vo fáze pred uzatvorením zmluvy.

„Všetky tieto porušenia mohli mať vplyv na výsledok postupu zadávania uvedenej zákazky,“ upozornil Hlivák.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Janka ZvončekováMiroslav Hlivák
Firmy a inštitúcie SBS BonulSpráva štátnych hmotných rezerv SRÚVO Úrad pre verejné obstarávanie