Vláda schválila nové nariadenie, ktoré navrhuje rozšíriť okruh zamestnaní v priemysle pre ľudí z tretích krajín

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Práca, zamestnanec, zamestnanie
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Rezort práce chce rozšíriť okruh zamestnaní v priemysle pre ľudí z tretích krajín.

Vláda vo štvrtok schválila nové nariadenie o udelení národného víza vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín v oblasti priemyslu, ktoré predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Nízky počet pracovnej sily v priemysle

Novú úpravu si vyžiadala naliehavosť situácie u niektorých povolaniach najmä v spracovateľskom priemysle, ktoré sú dlhodobo identifikované ako zamestnania s nízkym počtom pracovnej sily. Z tohto dôvodu rezort navrhuje jeho účinnosť odo dňa jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.

Nariadenie bude platiť len na obdobie roka 2024 a to pre plánované zmeny v procese prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na slovenský trh práce v zmysle návrhu novely zákona o pobyte cudzincov a zákona o službách zamestnanosti.

Rozšírenie okruhu zamestnaní

Navrhuje sa rozšírenie okruhu zamestnaní podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní o 35 profesií najmä v spracovateľskom priemysle s cieľom zníženia akútneho nedostatku pracovnej sily v týchto profesiách, ktorý je zapríčinený nielen prirodzeným odchodom zamestnancov v dôchodkovom veku, ale aj nepripravenosťou mladej generácie, ktorá prostredníctvom učebných odborov nie je dostatočne kvalifikovane školená,“ uvádza sa v nariadení.

Rozšírenie zohľadňuje aj profesie agroturistických zariadení, keďže v programe rozvoja vidieka na roky 2014 až 2022 bol kladený dôraz na vyššiu diverzifikáciu aktivít poľnohospodárskych a lesníckych subjektov, ako napríklad činnosti súvisiace so získavaním a spracovaním biomasy, agroturistika, predaj z dvora, rozvoj rekreačných a relaxačných činností, služby.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR