Prijímanie vysokokvalifikovaných zamestnancov z cudziny sa zjednoduší, vychádza to z novely zákona

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Práca cudzinci
Foto: ilustračné, gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Prijímanie vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín sa zrejme zjednoduší. Vyplýva to z vládnej novely zákona o pobyte cudzincov, ktorú v stredu poslanci posunuli do druhého čítania.

Novela mimo iného zavádza uznanie odbornej kvalifikácie (okrem vysokoškolského vzdelania) ako kritéria na vydanie modrej karty (typ prechodného pobytu v Európskej únii, ktorý sa vydáva štátnym príslušníkom tretích krajín na účel vysokokvalifikovaného zamestnania, pozn. SITA), čím rozširuje možnosti získania karty aj u zručných pracovníkov na základe ich vysokej kvalifikácie, resp. odbornej praxe.

Získanie modrej karty

Novela zákona ďalej upravuje výšku platového prahu v rámci mesačného príjmu vysokokvalifikovaného zamestnanca (znižuje ju), ktorý je potrebné dosiahnuť na získanie modrej karty, upravuje niektoré dôvody na zamietnutie žiadosti o modrú kartu, na odňatie modrej karty alebo na jej neobnovenie,“ uviedlo v tejto súvislosti ministerstvo vnútra.

Navrhované zmeny tiež podľa rezortu uľahčujú podmienky mobility vysokokvalifikovaných zamestnancov a ich rodinných príslušníkov v rámci územia všetkých členských štátov a tiež upravujú podmienky na získanie dlhodobého pobytu na základe modrej karty.

Lehota na udelenie prechodného pobytu

Novela tiež mimo iného prináša skrátenie hornej hranice lehoty určenej na rozhodovanie správneho orgánu o žiadostiach o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania z doterajších 90 dní na 60 dní a zároveň zrušenie doterajšej povinnosti správneho orgánu vydávať doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“.

Zároveň by sa mala zrušiť povinnosť preukazovať finančné zabezpečenie pobytu pri podaní žiadosti o udelenie jednotného povolenia na pobyt a zamestnanie.

Vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti

Osobám, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko, poskytuje novela možnosť vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť počas doby trvania dočasnej ochrany.

V prípade žiadosti o dlhodobý pobyt by sa mala zaviesť podmienka splnenia tzv. integračných podmienok pre udelenie dlhodobého pobytu cudzincom,“ doplnilo ministerstvo vnútra.

Menej nelegálnych migrantov

Novela zároveň rozširuje dôvody, keď policajný útvar nevydá potvrdenie o možnosti zotrvať na území SR, a to v prípade, ak nebude možné jednoznačne zistiť totožnosť nelegálneho migranta.

Týmto sa Slovenská republika z hľadiska migrácie stane menej atraktívna, čo by malo znížiť počet nelegálnych cudzincov a aj administratívnu záťaž policajných útvarov,“ dodal rezort.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Európska úniaMV Ministerstvo vnútra SRPolícia