Vyplnia dieru na trhu práce cudzinci? Prijímanie vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín sa zjednoduší

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Práca cudzinci
Foto: ilustračné, gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Prijímanie vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín sa zjednoduší. Vyplýva to z novely zákona o pobyte cudzincov, ktorú v stredu schválila vláda.

Novela mimo iného zavádza uznanie odbornej kvalifikácie (okrem vysokoškolského vzdelania) ako kritéria na vydanie modrej karty (typ prechodného pobytu v Európskej únii, ktorý sa vydáva štátnym príslušníkom tretích krajín na účel vysokokvalifikovaného zamestnania, pozn. SITA), čím rozširuje možnosti získania karty aj u zručných pracovníkov na základe ich vysokej kvalifikácie, resp. odbornej praxe.

Nižšia výška platového prahu

„Návrh zákona ďalej upravuje výšku platového prahu v rámci mesačného príjmu vysokokvalifikovaného zamestnanca (znižuje ju), ktorý je potrebné dosiahnuť na získanie modrej karty, upravuje niektoré dôvody na zamietnutie žiadosti o modrú kartu, na odňatie modrej karty alebo na jej neobnovenie,“ uviedlo v tejto súvislosti ministerstvo vnútra.

Návrh zákona tiež podľa rezortu uľahčuje podmienky mobility vysokokvalifikovaných zamestnancov a ich rodinných príslušníkov v rámci územia všetkých členských štátov a tiež upravuje podmienky na získanie dlhodobého pobytu na základe modrej karty

Novela tiež mimo iného prináša skrátenie hornej hranice lehoty určenej na rozhodovanie správneho orgánu o žiadostiach o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania z doterajších 90 dní na 60 dní a zároveň zrušenie doterajšej povinnosti správneho orgánu vydávať doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“. Zároveň sa ruší povinnosť preukazovať finančné zabezpečenie pobytu pri podaní žiadosti o udelenie jednotného povolenia na pobyt a zamestnanie.

Osoby s dočasným útočiskom

Osobám, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko, poskytuje novela možnosť vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť počas doby trvania dočasnej ochrany.

„V prípade žiadosti o dlhodobý pobyt sa zavádza podmienka splnenia tzv. integračných podmienok pre udelenie dlhodobého pobytu cudzincom,“ doplnilo ministerstvo vnútra.

Novela zároveň rozširuje dôvody, kedy policajný útvar nevydá potvrdenie o možnosti zotrvať na území SR, a to v prípade, ak nebude možné jednoznačne zistiť totožnosť nelegálneho migranta.

„Týmto sa Slovenská republika z hľadiska migrácie stane menej atraktívna, čo by malo znížiť počet nelegálnych cudzincov a aj administratívnu záťaž policajných útvarov,“ dodal rezort vnútra.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Európska úniaMV Ministerstvo vnútra SR