Blockchain digitálnych dlhopisov, ktorý prekonáva aktuálnu dlhopisovú byrokraciu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Business adviser analyzing financial figures denoting progress  of company
Foto: ilustračné, www.getty.images.com

V súčasnosti je proces vydávania dlhopisov zdĺhavým utrpením pre všetky zúčastnené strany. Viac ako tri storočia sa dlhopisy vydávali ako papierové certifikáty.

Ako však objem obchodovania rástol, spoločnosti boli zavalené papierovačkami. Najvplyvnejšie finančné inštitúcie sa snažia dnes integrovať technológiu blockchain do svojich ponúk, vrátane vytvárania dlhopisov založených na blockchaine.

S byrokraciou sa nestretávame len v bežnom živote na úradoch, ale ako môžeme vidieť, aj pri dlhopisoch. Dlhopisový proces je nielen finančne, ale aj časovo náročný. Na každú časť zmluvy o emisii dlhopisov musí dohliadať banka, dodávateľ a ďalší rad sprostredkovateľov.

V priebehu celého procesu sa vyžaduje celý rad schvaľovaní, takže celý komplexný postup si pýta značné výdavky na byrokraciu a náklady na upisovanie.

Od papierových dlhopisových certifikátov až po digitálne dlhopisy

V roku 1973 bola vytvorená spoločnosť Depository Trust Company (DTC), ktorej úlohou bolo riešiť narastajúce papierovanie a rôzne bezpečnostné problémy. Papierové certifikáty boli náchylné na stratu a daňové úniky či pranie špinavých peňazí nebolo výnimkou.

Ako príklad si môžeme uviesť lúpež z roku 1990, počas ktorej zlodeji ukradli 291,9 milióna britských libier, čo v značnej miere poukazuje na riziká spojené s fyzickými dlhopismi na doručiteľa. V dôsledku týchto udalostí sa používanie fyzických dlhopisov obmedzilo v prospech elektronických záznamov. V roku 1995 Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) vydala pravidlá, ktorými sa skončila éra papierových dlhopisov a zaviedol sa centrálny depozitár z dôvodu väčšej ochrany cenných papierov na trhu.

Hoci tieto elektronické procesy zaznamenali zvýšenú efektívnosť, vyžadovalo si to predĺžené lehoty zúčtovania, čo spôsobilo katastrofu v likvidite, ktorej čelili banky počas finančnej krízy v roku 2008. Keď Lehman Brothers vyhlásil bankrot, platby protistranám, ktoré s nimi obchodovali, sa oneskorili.

SEC napokon navrhla skrátiť dobu zúčtovania na jeden deň, čo môže umožniť práve blockchain technológia, prostredníctvom ktorej majú vznikať inteligentné dlhopisy.

Digitalizácia vedie k významným inováciám

Zástancovia blockchainového riešenia si myslia, že tieto výdavky a náklady nemusia byť potrebné, nakoľko blockchain môže zjednodušiť aktuálnu situáciu.

Okrem toho, že všetky transakcie majú byť transparentné, každá jedna zmena má byť prístupná prostredníctvom blockchainu, čím sa ušetrí drahocenný čas a aj množstvo finančných prostriedkov. Týmto spôsobom by všetky strany na základe vopred stanovených podmienok mohli kontrolovať a monitorovať akúkoľvek zmenu bez akéhokoľvek manuálneho zásahu a bez toho, aby sa museli osobne stretnúť.

Toto priame spracovanie do inteligentných väzieb optimalizuje vydávanie dlhových cenných papierov, obchodovanie, zúčtovanie, vyrovnanie a úrokové platby, čím skracuje čas a zdroje potrebné na vykonanie transakcií. Odstránením sprostredkovateľov dôjde aj k zníženiu poplatkov, ktoré sú spojené s ich službami.

S príchodom blockchainu má každý dlhopis jedinečný digitálny podpis, ktorý overuje vlastníctvo a eliminuje potrebu fyzických certifikátov. Blockchain zaisťuje, že všetky transakcie sa zaznamenávajú a ukladajú natrvalo, čo sťažuje komukoľvek ukradnúť alebo zmeniť hodnotu dlhopisu bez odhalenia.

Banky TradFi sa spojili a vytvorili platformu

Francúzska investičná banka Credit Agricol CIB a švédska banka SEB vytvárajú systém, ktorým chcú vyvinúť platformu pre digitálne dlhopisy založené na blockchaine. Platforma umožní spoločnostiam získavať kapitál vydávaním digitálnych dlhopisov na blockchainovej sieti s cieľom zefektívniť a umožniť synchronizáciu údajov v reálnom čase.

Používatelia budú môcť spravovať cenné papiere a získavať kapitál prostredníctvom inteligentných zmlúv. Projekt sa tak pripája k ostatným používajúcu podobnú technológiu. Napríklad spoločnosť Euroclear so sídlom v Bruseli uviedla, že koncom tohto roka môže uvoľniť platformu, ktorá bude s cennými papiermi obchodovať.

Zaručujú digitálne dlhopisy vysokú bezpečnosť?

V dôsledku nedávnych udalostí, ktoré súvisia s útokmi na kryptomenové burzy, si môžeme položiť otázku či existuje určité riziko, kedy môžu byť aj digitálne dlhopisy zraniteľné voči hackerom či iným narušením bezpečnosti.

Narozdiel od kryptomien však inteligentné dlhopisy nepovažujeme za aktíva na doručiteľa. Namiesto toho je vlastníctvo inteligentných dlhopisov automaticky zaregistrované na blockchaine, a preto by mohli byť podvodné prevody dlhopisov neplatné.

V súvislosti s regulačnými požiadavkami existuje aj alternatíva agentov, ktorí pomáhajú chrániť aktíva užívateľov kryptomien tak, že v prípade chyby alebo prebiehajúceho útoku dokážu zmraziť alebo nahradiť chýbajúce tokeny, čím sa však znižuje decentralizovaný prvok.

Inteligentné dlhopisy môžu zmeniť celý životný cyklus dlhových nástrojov a majú dokonca potenciál narušiť dlhové kapitálové trhy. Vo veľkej miere znižujú celkové náklady na správu dlhopisov, pričom ich digitalizácia môže zvýšiť efektivitu procesov, likviditu, znížiť náklady. zjednodušiť a demokratizovať získavanie kapitálu pre emitentov a vytvoriť tak širšiu alternatívu investovania.

Zdroje: https://www.theguardian.com , https://www.coindesk.com , https://www.sec.gov , https://www.coindesk.com

Článok vznikol v spolupráci s Trader 2.0

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Firmy a inštitúcie Depository Trust Company (DTC)