Jedna z komerčných poisťovní ide do likvidácie, môžu padnúť aj ďalšie?

Zatvorené maloobchod obchody koronavírus pomoc iniciatíva
Foto: ilustračné, Getty images
  • aktualizované 6. júna 18:24

To, o čom sa špekulovalo už dlhšie, sa naplnilo. Národná banka Slovenska vzala poisťovni Novis licenciu. Nemôže teda už vykonávať poistnú činnosť a ani uzatvárať nové zmluvy.

Nie je to však náhle rozhodnutie. Národná banka Slovenska tejto komerčnej poisťovni v posledných rokoch udelila viackrát pokutu. Obviňovala ju z nekalých praktík. K odobratiu licencie pravdepodobne viedol problém s nedostatočnou solventnosťou, ktorý dlhodobo ohrozoval klientov Novisu.

Poisťovňa Novis mala podobné problémy aj na talianskom a islandskom trhu. „Odobratie licencie bolo v tomto prípade najvyššou sankciou po tom, ako pravdepodobne neprišla náprava po predchádzajúcich upozorneniach národnej banky,“ komentoval finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Centrálna banka zároveň podá návrh na súd na začatie likvidácie poisťovne. Cieľom je uspokojenie nárokov klientov a veriteľov. O výške nároku či platnosti zmlúv už bude rozhodovať súd.

Pred niekoľkými týždňami pritom poisťovňa Novis informovala, že úspešne ukončila upisovanie dlhopisov za 20 miliónov eur. Získané finančné prostriedky chcela použiť na ďalšiu expanziu v rámci Európy. Cieľom bolo použiť ich na rast a posilnenie pozície na trhu.

Poisťovňa sa bráni

Poisťovňa Novis s rozhodnutím NBS nesúhlasí a chce sa obrátiť na súd. Podľa jej stanoviska je prekvapená množstvom v ňom obsiahnutých chýb, ktoré centrálna banka uviedla v zdôvodnení. Naviac, všetky dôkazy, ktoré spoločnosť Novis doručila centrálnej banke, banka podľa vyjadrení Novisu ignorovala.

„A to dokonca aj znalecký posudok súdneho znalca z Viedne, ktorý konštatuje, že NBS pre účely tohto rozhodnutia skreslila Solvency súvahu Novisu do takej miery, že znalec v súvislosti s postupom NBS použil pojem falzifikácia,“ uviedla spoločnosť Novis v reakcii.

Poisťovňa je presvedčená, že rozhodnutie NBS je nesprávne a založené na chybnom vyhodnotení faktov a nesprávnom uplatnení príslušných zákonov. Poisťovňa preto pripravuje správnu žalobu a požiada súd o odklad účinnosti rozhodnutia. Novis očakáva od súdu spravodlivý proces, opakovane a dlhodobo poukazuje na zaujatosť a protizákonné konanie konkrétnych úradníkov NBS, a preto sa obrátili aj na Generálnu prokuratúru.

Čo príde ďalej

Vynárajú sa teda otázky, čo odobratie licencie môže znamenať pre ďalší vývoj poistného sektora. Pre klientov Novisu bude dôležité, kto preberie ich existujúce zmluvy. Alebo teda, čo môžu klienti očakávať v prípade, že nastane poistná udalosť a aké plnenie môžu očakávať a či vôbec. Pre existujúcich klientov sa zatiaľ nič nemení, naďalej majú platné dohodnuté poistné krytie ako aj povinnosť platiť poistné.

Investičný analytik Swiss Life Select Pavel Škriniar rozhodnutie Národnej banky Slovenska vníma pozitívne a bude ho tak vnímať aj pri rovnakých udalostiach v budúcnosti. Potvrdzuje to podľa neho úlohu dohľadu nad trhom a jeho ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu.

Poisťovne pôsobiace s licenciou NBS v drvivej väčšine prípadov zanikli spojením s inou poisťovňou v rámci konsolidácie trhu. Odobratie licencie je na slovenskom trhu výnimočnou sankciou. „Z dostupných informácií nemám znalosť, že by NBS viedla konanie voči ďalšej z poisťovní pôsobiacich na slovenskom trhu,“ poznamenal Búlik.

Faktom však je, že na Slovensku pôsobia aj poisťovne na základe európskej licencie, ktoré nepodliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska. Sankcie za prípadné neplnenie záväzkov v prípade klientov, či neplnenie ukazovateľov, môžu voči zahraničným pobočkám poisťovní uplatňovať iba národné banky v štáte, v ktorom sídli ich centrála.

Pobočka alebo poisťovňa

Do roku 2021 tvorili pobočky zahraničných poisťovní približne pätinu trhu. V roku 2021 vrátili slovenskú licenciu prvé dve veľké poisťovne – Uniqa a Generali – a zostali na našom trhu pôsobiť ako pobočky zahraničných poisťovní. Tým sa podiel zahraničných poisťovní na Slovensku dostal na približne 40 %.

Dovtedy svoj štatút menili výlučne menšie poisťovne a toto bol to prvý prípad, kedy licenciu vrátili veľkí poistní hráči. Dôvody na takúto konsolidáciu sú podľa Búlika najmä finančné, keď sa poisťovne snažia centralizovať svoju činnosť. Navyše na Slovensku čelia vysokému daňovo-odvodovému zaťaženiu.

Ďalším dôvodom je sprísňovanie legislatívy vrátane viacnásobného osobitného odvodu. „Preto je pravdepodobné, že na európsku licenciu prejde postupne viac poisťovní,“ myslí si Búlik. To však podľa neho nič nemení na kvalite služieb poskytovaných klientom, keďže zahraničné poisťovne sú regulované podľa pravidiel EÚ.

Poistenosť je nízka

Slovenský poistný trh je podľa analytika stabilizovaný, avšak rozvíja sa výrazne nižším tempom, ako by bolo vhodné. Miera poistenosti meraná podielom na HDP zostáva na Slovensku stále nízka. To znamená, že životné aj neživotné poistenie stále výrazne zaostávajú za západnou Európou.

„Aj keď sme po pandémii videli výrazný rast dopytu po životnom poistení a po živelných pohromách tradične vidíme vyšší záujem o poistenie majetku, po krátkom čase sa dopyt vráti vždy na pôvodné nízke úrovne,“ tvrdí Búlik.

Poisťovne zároveň čelia výrazne rastúcim nákladom na poistné plnenia najmä v neživotnom poistení, ktoré si kvôli nízkemu záujmu o poistnú ochranu nemôžu dovoliť v plnej miere prenášať do cien. Tým pádom je ich zisková marža a plnenie záväzkov kapitálovej primeranosti pod tlakom.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Marián BúlikPavel Škriniar
Firmy a inštitúcie NBS Národná banka SlovenskaOVB Allfinanz Slovenskopoisťovňa NOVISSwiss Life Select