Privatbanke vlani klesol zisk približne o tretinu, neplánuje vyplácať žiadne dividendy

Privatbanka Digital Park II
Foto: Ilustračné, Privatbanka

Ziskovosť Privatbanky v minulom roku klesla. Ako vyplýva z účtovnej závierky, ku koncu decembra evidovala čistý zisk 6,13 mil. eur pri medziročnom znížení o 32,7 %. Opäť z neho však neplánuje vyplácať žiadne dividendy a celý ho dá na účet nerozdeleného zisku.

V minulom roku banke klesli tak čisté úrokové výnosy, ako aj čisté príjmy z poplatkov a provízií. Celkové prevádzkové výnosy sa tak znížili o 21 % na 22,1 mil. eur. Nákladovosť sa banke podarilo udržať zhruba na rovnakej úrovni.

Koronakríza ovplyvnila aj privátne bankovníctvo

Celospoločenský charakter koronakrízy podľa vyjadrení Privatbanky spôsobil, že negatívny dopad jej dôsledkov sa nevyhol ani segmentu privátneho bankovníctva a jej negatívne dopady ovplyvnili aktivity privátneho bankovníctva nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike.

Na strane klientov spôsobil príchod koronakrízy a následných protipandemických opatrení zmenu správania, ktorá spomalila rozhodovací proces pri investičných zámeroch klientov. Zvýšená averzia k riziku a ekonomická neistota, spojená s neočakávanou alebo možnou náhlou potrebou likvidity v budúcnosti, zmenila aj preferencie klientov z hľadiska druhu finančných nástrojov a ich splatností.

Prehodnotila pôvodné ciele

Banka v rámci korporátneho bankovníctva prehodnotila svoje pôvodné ciele, utlmila akvizičné procesy a zamerala sa primárne na existujúce úverové portfólio, jeho kvalitu a cielenú pomoc zasiahnutým klientom. V roku 2020 Privatbanka nezaznamenala žiadnu stratu zo zlyhania klienta. Teda banka neodpísala žiadnu úverovú pohľadávku, nepredala pohľadávku s diskontom a podobne.

Viazané retailové termínované vklady v prvej vlne zaznamenali pokles objemu na domácom trhu, ktorý súvisel so zvýšenou neistotou a obavami klientov z budúceho ekonomického vývoja. Uvedený výpadok banka dokázala podľa jej vyjadrení plynule nahradiť zdrojmi zo zahraničia.

Objem termínovaných vkladov sa zvýšil

Situácia v oblasti zdrojov sa počas leta a na jeseň stabilizovala a ani počas vrcholiacej druhej vlny pandémie v závere roka Privatbanka nezaznamenala výrazný pokles objemu termínovaných vkladov. Celkovo banka vlani zvýšila objem termínovaných vkladov o takmer 4 %, čo predstavuje v hodnotovom vyjadrení nárast zhruba o 13 mil. eur.

Privatbanka, ktorá do konca októbra 2005 vystupovala pod názvom Banka Slovakia, vznikla zakladateľskou zmluvou 2. augusta 1995. V roku 2003 sa jej majoritným akcionárom stala rakúska banka Meinl Bank AG.

O slovenskú banku prejavila záujem finančná skupina Penta a v prvej polovici júla 2007 koncentráciu schválil Protimonopolný úrad SR. V súčasnosti už vlastní skupina Penta v Privatbanke 100 % akcií. Banka sa špecializuje na poskytovanie služieb privátneho bankovníctva. Druhou hlavnou oblasťou činnosti banky je korporátne bankovníctvo.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Privatbanka