ŠPECIÁL: Daňový bonus pri hypotékach pre mladých môže byť menej výhodný

úvery, bývanie, dom, peniaze, euro, bankovky, mince
Ilustračné foto. pixabay.com

Ministerstvo financií pripravilo v rámci novelizácie zákona o dani z príjmov úpravu dotácie hypoték pre mladých.

Mladí ľudia do 35 rokov môžu v súčasnosti získať štátom dotovanú hypotéku zníženú o 3 %. Nárok na úrokové zvýhodnenie majú tí, ktorých priemerný mesačný zárobok za predchádzajúci rok bol 1 166,1 eura. Po novom pôjde o nepriamu podporu v podobe odpočítateľnej položky od daňovej povinnosti. Novela navrhuje, aby sa to dotklo len nových hypoték. Hypotéky, ktoré boli čerpané skôr, by sa mali riadiť starými pravidlami.

Zmení sa výška bonifikácie aj spôsob uplatňovania

Cieľom zmien je zjednodušenie a sprehľadnenie systému a zníženie administratívnej náročnosti celého procesu. Pokiaľ je v súčasnosti bankou ponúkaná sadzba nižšia ako 3 %, výsledná sadzba je nulová, avšak nie záporná. V praxi klienti platia mesačnú splátku zníženú o úrokovú bonifikáciu, alebo niektoré banky bonifikáciu pripisovali klientom na účet dodatočne. Po novom by sa mala meniť nielen výška bonifikácie, ale aj spôsob jej uplatňovania. Bonifikácia by sa mala uplatňovať až pri podaní daňového priznania vo forme daňového bonusu.

Ako uviedol výkonný riaditeľ portálu FinancnyKompas.sk Maroš Ovčarik, daňový bonus by mal byť podľa návrhu vo výške polovice zaplatených úrokov banke počas prvých piatich rokov. Banka teda na konci každého roku vystaví potvrdenie, koľko bolo zaplatených úrokov a polovicu z tejto čiastky bude možné si uplatniť ako daňový bonus. Maximálna výška daňového bonusu za jeden rok bude 400 eur. Výška úveru, na ktorý môže byť uplatnený daňový bonus, je maximálne 50 tis. eur. Ak by aj klient čerpal vyšší úver, daňový bonus sa uplatní len do výšky hornej hranice.

Pri podaní daňového priznania si klient – daňovník uplatní daňový bonus, zníži si teda daň z príjmu, ktorú má zaplatiť, o daňový bonus. Pokiaľ by suma dane za príslušný rok bola nižšia ako daňový bonus, klient podľa Ovčarika požiada daňový úrad o preplatenie rozdielu. K vypracovaniu daňového priznania preto bude potrebovať potvrdenie od banky o výške zaplateného úroku.

Veková hranica sa nemení. O daňový bonus je možné požiadať vo veku od 18 do dovŕšenia 35 rokov. Príjmová hranica sa zrejme zmení len minimálne. Priemerný mesačný príjem vypočítaný z príjmov (základov dane) uvádzaných v daňovom priznaní môže byť v maximálnej výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za celý kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.

Nastavenie bude zrejme menej výhodné

Samotnú myšlenku hodnotí Ovčarik pozitívne, pretože odstráni veľké rozdiely medzi bankami vo výpočte a uplatňovaní bonifikácie. Zodpovednosť za uplatnenie bonusu však prechádza z banky na samotných klientov. Bude na nich, aby si pri podávaní daňového priznania uplatnili bonus. “Klient bude musieť preukázať, že má nárok na uplatnenie bonusu na základe potvrdenia o zaplatených úrokoch, ktoré banka vystaví klientovi na základe požiadania. To znamená, že starosť uplatniť si daňový bonus je plne v rukách klienta,” poznamenal riaditeľ retailových produktov Poštovej banky Gabriel Balog.

Nastavenie výšky je však podľa Ovčarika pre väčšinu ľudí menej výhodné. Maximálny bonus, ktorý si budú po novom vedieť uplatniť počas piatich rokov, bude 2 tis. eur. Zatiaľ čo doteraz to bolo v niektorých prípadoch aj viac ako 3 tis. eur. To, že pôjde o nižšiu finančnú podporu, si myslí aj Poštová banka. “Pri 50-tisícovom úvere je to mesačne približne 80 eur,” konštatuje Balog.

Finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik odporúča mladým ľuďom využiť súčasnú štátnu podporu úverov, pretože navrhovaný daňový bonus im úver na bývanie zdraží. “Ak mladí ľudia reálne potrebujú vlastné bývanie, majú dostatočné úspory na dofinancovanie aspoň  desiatich percent ceny bytu a výška splátky nepresahuje tretinu ich príjmu, odporúčam im čerpať hypotéku so štátnou podporou podľa súčasných podmienok,” povedal Búlik.

Mladí ľudia by sa však nemali podľa Búlika zadlžovať unáhlene a viac ako skutočne potrebujú. Netreba podľa neho zabúdať, že hypotéka je dlh, ktorý treba splácať dlhé roky bez ohľadu na to, aký má človek momentálny príjem či výdavky.

Zároveň daňový bonus bude uplatňovaný vždy až na konci zdaňovacieho obdobia za celý rok. V súčasnosti sa uplatňuje priebežne počas roka pri zaplatení každej mesačnej splátky. Zároveň novela podľa Ovčarika odstráni stav, kedy banky pri hypotékach pre mladých zvyšovali úrokové sadzby oproti bežným hypotékam, pretože po odpočítaní bonifikácie to bolo pre klientov stále výhodné.

Počet bánk sa rozšíri

Poštová banka, ktorá v tomto roku vstúpila na trh úverov na bývanie, v súčasnosti analyzuje návrh zákona, aby sa mohla v budúcnosti pripojiť do podpory mladých. Čaká na definitívnu verziu zákona. “Zmenu vítame, nakoľko sa zvýši konkurencia a budú sa môcť do predaja zapojiť aj ďalšie banky,” povedal Balog.

Po novom bude postačovať, ak klient, ktorý si bude môcť uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky, bude mať poskytnutý úver na bývanie zabezpečený nehnuteľnosťou. To znamená, že banka už nebude musieť mať hypotekárnu licenciu a klient bude mať podľa Baloga širšiu ponuku úverov.

Aktuálne podmienky hypoték pre mladých:

– Posudzuje sa hrubý mesačný príjem za prechádzajúci rok.
– U jednotlivca ide o 1,3-násobok priemernej mzdy v hospodárstve.
– Horná hranica príjmu sa mení každý štvrťrok.
– Dotovanú hypotéku môžu získať mladí do 35 rokov.
– Dotácia tvorí 3 %, z toho 2 % poskytuje štát a 1 % banka.
– Dotáciu je možné získať najviac na sumu 50 tis. eur.
– Zároveň maximálne na sumu zodpovedajúcu 70 % z hodnoty nehnuteľnosti.
– Úrokové zvýhodnenie platí päť rokov.
– Úver sa dá počas prvých 5 rokov predčasne splatiť bez poplatku.
– Ak sa tak stane v prvých štyroch rokoch, klient štátu vracia vyplatené príspevky.
– Hypotéku pre mladých nie je možné použiť na vyplatenie iného úveru.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom