Tisícky firiem budú musieť od budúceho roka myslieť na ESG report. Sú na to pripravené?

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Čo je spoločenská zodpovednosť firiem a prečo je dôležitá
Foto ilustračné: www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Od budúceho roka budú musieť väčšie firmy začať zhromažďovať a vyhodnocovať údaje z oblasti ekológie, udržateľnosti, sociálnej a korporátnej zodpovednosti. Čoraz častejšie sa stretávame so skratkou ESG, čo je z anglického Environment, Social a Governance. Ide teda o ochranu životného prostredia, spoločensky zodpovedné správanie a etické a transparentné riadenie firmy.

ESG report ovplyvní chod viacero slovenských firiem a môže sa premietnuť aj do výberu obchodných partnerov alebo dodávateľov. Ak si však nejaká firma s tým nebude vedieť poradiť, riešenie na to určené vymyslel napríklad slovenský startup SmartHead.

Novinka sledovania údajov vyplynula z eurosmernice a týkať sa teda bude nielen spoločností verejného záujmu. Ako vysvetlil ESG solutions specialist zo spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau Matej Repa, na Slovensku sa nová povinnosť bude týkať približne 700 spoločností z kategórie „väčších“. To však podľa neho neznamená, že ostatné spoločnosti sa vykazovaniu ESG údajov v najbližšej dobe úplne vyhnú.

Veľa z nich bude oslovených v rámci dodávateľských reťazcov, či pri posudzovaní bankami v úverových procesoch. Vo výsledku sa tak v podstate dá podľa Repu hovoriť o tisícoch slovenských firiem, ktoré by už mali začať so zberom nefinančných parametrov o pôsobení v oblasti životného prostredia, sociálnych štandardov a štandardov v oblasti riadenia.

Administratívna záťaž

ESG reportovanie je témou aj v rámci Podnikateľskej aliancie Slovenska. Ich členom je napríklad COOP Jednota Slovensko. A ako povedal podpredseda predstavenstva tejto spoločnosti Filip Kasana, avizovaná povinnosť tzv. nefinančného reportingu firiem primárne z hľadiska dopadov ich činnosti na životné prostredie podľa predmetnej smernice EK je iba ďalšou neprimeranou administratívnou záťažou pre podnikateľov.

„Táto plošná povinnosť sa má, podľa našich vedomostí, týkať všetkých firiem podľa stanovených parametrov s postupným zavádzaním do praxe na základe veľkosti podniku. Z hľadiska ambicióznych eko cieľov EÚ nám chýba akýkoľvek motivačný efekt tejto plošnej administratívnej povinnosti a nie je nám zrejmý ani samotný účel takejto právnej úpravy. Nazdávame sa, že EÚ by mala ísť cestou motivácie podnikov a nie zavádzaním neprimeraných administratívnych povinností, ktoré mnohé firmy reálne ani nezachytia a vznikne im riziko sankcie z nevedomosti,“ povedal Kasana.

Zber týchto parametrov bude síce povinný, avšak je to aj príležitosť, ako transformovať svoje podnikanie a prispôsobiť sa novým podmienkam. Aj prieskum KPMG pred časom ukázal, že zákazníci prejavili ochotu akceptovať vyššiu cenu za udržateľný produkt alebo službu. Najväčší záujem o ekologické a udržateľné produkty prejavujú mladšie generácie, ako sú mileniáli a generácia Z. Pre firmy je preto dôležité, aby sa k životnému prostrediu správali zodpovedne.

Softvérové riešenia

Ak aj niektoré podniky nezvládnu ESG tému v rámci svojich interných možností, riešením môžu byť externí dodávatelia so svojim softvérom. Môže to byť napríklad SmartHead, čo je softvérové riešenie v oblasti ESG reportingu a riadenia udržateľnosti. Vďaka jeho platforme podniky jednoducho zhromažďujú, analyzujú a vykazujú ESG dáta.

Investičnú príležitosť v tom vycítila Slovenská sporiteľňa. Cez svoj program na podporu startupov, Seed Starter, sa rozhodla SmartHead podporiť a získala tak 7-percentný podiel. Slovenská sporiteľňa plánuje v budúcnosti ponúkať tento nástroj na vykazovanie udržateľnosti a ESG aj svojim klientom.

„Spoločnosti komunikujú o svojom udržateľnom hospodárení iným spôsobom s investormi, obchodnými partnermi alebo regulátormi, pre ktorých sú kľúčové hard data v podobe čísel a reportov. Naopak, jednoduchšie a zrozumiteľnejšie spracované informácie potrebujú transparentne doručovať smerom k svojim zamestnancom, zákazníkom alebo verejnosti, na ktorých cez svoje podnikanie takisto vplývajú,“ hovorí šéfka startupu SmartHead Veri Osvald.

Softvér umožňuje efektívne pracovať s dátami nielen interne v rámci firmy, ale aj externe smerom k jednotlivým zainteresovaným stranám. „Firmám chýbajú účinné nástroje na riadenie, monitorovanie a reportovanie ESG postupov,“ myslí si Veri Osvald.

Pre kohokoľvek

Digitálnu platformu nevyužívajú však len firmy, pre ktoré je práca s dátami povinná. „So SmartHead môže spolupracovať akákoľvek spoločnosť, ktorá chce transparentnejšie a efektívnejšie komunikovať svoje aktivity a vytvárať tak silnejšie väzby so svojimi zákazníkmi, zamestnancami alebo partnermi. Naše riešenie je možné prispôsobiť potrebám jednotlivých klientov,“ dodáva Veri Osvald.

Výhody používania softvéru opisuje riaditeľka komunikácie a kampaní spoločnosti Tesco Stores SR Katarína Pšenáková. „SmartHead ponúka interaktívnu možnosť prezentovať naše aktivity v oblasti udržateľnosti a prepojiť ich s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja. Je to skvelý nástroj na posilnenie komunikácie s verejnosťou, odborníkmi a inými spoločnosťami,“ skonštatovala Pšenáková.

O ESG reporte:

Cieľom európskej smernice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) a nariadenia ESRS (European Sustainability Reporting Standards) je štandardizácia dát a informácií o meraní dopadov spoločností na životné prostredie, sociálne a korporátne dopady na spoločnosť a rad ďalších tém zameraných na plnenie 17 cieľov udržateľného rozvoja podľa OSN.

Medzi hlavnými ukazovateľmi bude aj spotreba energií a energetická efektivita, uhlíková stopa ukazujúca množstvo vypúšťaných emisií skleníkových plynov, vodná stopa, odpadová stopa, schopnosť recyklácie, posúdenie zelenosti a mnoho ďalších doteraz nie úplne známych konceptov vrátane posúdenia fyzického rizika a rizika klimatickej zmeny ohrozujúcej spoločnosť.

K aktuálne platnému finančnému hodnoteniu firiem v Európe na základe IFRS tak pribúda hodnotenie na základe európskych štandardov pre vykazovanie udržateľnosti ESRS, ktoré v auguste 2023 schválila Európska komisia a nadobudnú účinnosť od 1. januára 2024.

Ako doplnil odborník pre oblasť ESG v poradenskej spoločnosti Grant Thornton Peter Vaško, ESRS je súbor pravidiel, ktoré budú musieť firmy dodržiavať pri príprave ESG reportov. „Popri finančnom reportingu tak firmy budú merať aj nefinančné parametre, akými zaťažujú svoje okolie v oblasti životného prostredia, sociálnych štandardov a štandardov v oblasti riadenia. Vykazovanie podľa štandardov ESRS nie je práve jednoduché, zároveň však firmám umožňuje určitú flexibilitu. Pri nastavení zbierania dát a „merania“ ESG profilu budú preto firmy potrebovať pomoc špecialistov na túto oblasť,“ uzavrel Vaško.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Filip KasanaKatarína PšenákováMatej RepaPeter VaskoVeri Osvald
Firmy a inštitúcie Coop JednotaCRIF - Slovak Credit BureauGrant ThorntonKPMG SlovenskoPAS Podnikateľská aliancia SlovenskaSeed StarterSlovenská sporiteľňaTesco