Bez príplatkov pracujú pekári len 19 % svojho pracovného času

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Bakery 737476_1280.jpg
Foto: Pixabay.com

Prijaté sociálne balíčky vládou SR navýšia cenu práce na zamestnanca v pekárňach v období od 1. januára 2017 do 1. januára 2020 až o 83,7 percenta.

Sumárny čas, ktorý vychádza v priemere pekárom počas toho, ako nepoberajú žiadne príplatky za prácu v noci, cez víkendy a počas sviatkov, vychádza len na 19 % ich pracovného času. Na základe prijatých sociálnych balíčkov vládou SR, sa preto pekárom cena práce za jedného zamestnanca na úrovni minimálnej mzdy, pri prvom stupni náročnosti práce, vrátane príplatkov a nárastu minimálnej mzdy, zvýši v období od 1. januára 2017 do 1. januára 2020 až o 83,7 percenta. Vyplýva to z analýzy Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorú prezentoval v marci na svojom historicky najväčšom valnom zhromaždení.

Presné podiely

Pracovný fond v pekárstve činí cez týždeň od pondelka do piatku 68 % času, v sobotu je to 15 % a v nedeľu 17 %. Z toho v noci je podiel odpracovaného času 43 % a počas sviatku 6 %. Sumárne teda pekárom vychádza priemerný odpracovaný fond bez príplatkov za prácu cez víkendy, sviatky a noci len na 19 %. Na základe prijatých sociálnych balíčkov sa pekárom cena práce za jedného zamestnanca na úrovni minimálnej mzdy pri prvom stupni náročnosti práce vrátane príplatkov zvýši v období od 1. januára 2017 do 1. januára 2020 až o 83,7 percenta. Tieto zvýšené náklady zahŕňajú zvýšenie minimálnej mzdy v danom období z 2,5 eura za hodinu na 3,45 eura (zvýšenie o 38 %), príplatok za prácu v noci na modeli najlacnejšieho zamestnanca vzrastie o 176 % a o rovnaké percentá vzrastú príplatky aj za prácu cez víkend a sviatky.

Z analýzy SZPCC ďalej vyplýva, že najväčší percentuálny podiel nákladov pekární tvoria práve osobné náklady (37 %) a suroviny (34 %). Obe tieto položky sa pekárom podľa SZPCC vlani podstatne navýšili. Pri surovinách išli odbytové ceny vlani smerom nahor z dôvodu nepriaznivej klímy, najmä sucha v Európe. Zo zvyšných nákladov slovenských pekární má doprava podiel 16 %, energie a investície 5 % a ostatné náklady tvoria 3 %. Aj z týchto dôvodov pekári ešte v auguste minulého roka avizovali, že chlieb a pečivo musia byť drahšie inak hrozí ekonomický kolaps pekární. Už v roku 2018 došlo k zvýšeniu príplatkov v rámci sociálneho balíčka a v roku 2019 sa opäť zvýšila minimálna mzda. Tá určila aj ďalší rast príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky v rámci druhého kola sociálneho balíčka, ktorý nastane 1. mája 2019.

„Už teraz počas sviatkov odvedú slovenské pekárne v rámci sociálneho balíčka štátu viac peňazí a jeho druhá vlna náklady opäť výrazným spôsobom navýši. Na toto sa slovenskí pekári nemôžu nečinne prizerať. Sme nútení rokovať o navýšení odbytových cien, inak hrozí slovenským pekárom kolaps vo výrobe,“ uviedla k príplatkom a nárastu minimálnej mzdy ešte vlani predsedkyňa SZPCC Tatiana Lopúchová.

O SZPCC

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov so sídlom v Bratislave je dobrovoľným spoločenstvom akciových, štátnych, družstevných, súkromných podnikov či regionálnych spoločenstiev výrobcov. Hlavným účelom zväzu je presadzovanie záujmov jeho členov v pekárenskom, cestovinárskom a cukrárenskom odbore voči vonkajšiemu prostrediu, voči orgánom štátnej a miestnej správy, odborovým orgánom, zamestnaneckej reprezentácii či hlavným odberateľským a dodávateľským subjektom.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať