Hrozí strata kontroly nad bezpečnosťou potravín, reagujú spracovatelia mäsa na návrh ministerstva

bitúnok, mäsiar, mäso
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Ministerstvo zdravotníctva navrhuje zrušiť pre potravinárske podniky povinnosť mať prevádzkarne vybavené teplomermi a vlhkomermi s registráciou, sústavne kontrolované a udržiavané v čistote.

Podľa rezortu zdravotníctva ide len o odstránenie duplicity, keďže tieto požiadavky sú súčasťou nariadenia Európskej únie o hygiene potravín.

Kontrola skladovacích podmienok

S týmto krokom však zásadne nesúhlasí Slovenský zväz spracovateľov mäsa. V prípade skladovania mikrobiologicky citlivých potravín, napríklad mäsa, mlieka či iných produktov živočíšneho pôvodu a výrobkov z nich, podľa zväzu nebude možná nepretržitá kontrola skladovacích podmienok, ktoré sú zásadné pre bezpečnosť potravín uvádzaných na trh.

Pri mikrobiologicky citlivých potravinách je to práve dodržiavanie chladiarenského reťazca, ktoré zabezpečuje na všetkých stupňoch spracovania bezpečnosť danej potraviny a jej zdravotnú nezávadnosť,“ upozorňujú.

Vypustenie takejto povinnosti podľa zväzu spracovateľov mäsa spôsobí stratu kontroly nad bezpečnosťou potravín a enormne zvýši riziko poškodenia zdravia spotrebiteľa.

Potravinárskym podnikom by sa od septembra tohto roka mohli zlepšiť niektoré podmienky na podnikanie. Ministerstvo zdravotníctva totiž navrhuje zrušiť požiadavky, ktoré sú podľa prevádzkovateľov potravinárskych podnikov v praxi vo viacerých prípadoch nerealizovateľné.

Oddelený vstup na príjem potravín

Prvá požiadavka sa týka minimálnej relatívnej vlhkosti vzduchu v suchých skladoch na úrovni 65 %. Tá by sa mala podľa návrhu rezortu zdravotníctva znížiť na 35 %. Najmä počas zimných mesiacov pri zapnutom vykurovaní podľa ministerstva nie je možné dodržať spodný limit vlhkosti.

Ak by sa v praxi požiadavka striktne dodržala, muselo by sa umelo zvlhčovať, čo nie je z hľadiska bezpečnosti potravín nevyhnutné, naopak, nesprávnym zvlhčovaním by sa mohli poškodiť a kontaminovať určité druhy potravín,“ upozorňuje ministerstvo.

Druhou požiadavkou je oddelený vstup na príjem potravín a oddelený vstup pre príchod kupujúcich v predajniach potravín. Takáto povinnosť sa má odstrániť.

„Požiadavka na dispozičné a stavebné riešenie predajní, ktoré by umožňovalo oddelený vstup na príjem potravín a oddelený vstup pre príchod kupujúcich, je nadbytočná a vo viacerých prípadoch nerealizovateľná, napríklad v obchodných centrách,“ tvrdí ministerstvo zdravotníctva.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov majú podľa rezortu zavedené systémy na zabránenie krížovej kontaminácie pri príjme tovaru a príchode kupujúcich a odstraňovaní odpadu, tieto činnosti sa uskutočňujú v odlišných časoch.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaMZ Ministerstvo zdravotníctva SRSlovenský zväz spracovateľov mäsa