Predaj potravín po uplynutí minimálnej trvanlivosti môže byť realitou, platiť by mal už od leta

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Potraviny, dátum spotreby
Novela zákona má umožniť aj predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) plánuje umožniť predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Vyplýva to z návrhu novely zákona o potravinách, ktorú predložilo ministerstvo koncom januára na medzirezortné pripomienkové konanie. Dátum nadobudnutia účinnosti sa navrhuje vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu na 1. júna 2021.

Návrhom sa stanovuje možnosť uvádzať potraviny na trh po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti formou bezodplatného prevodu alebo formou predaja pri dodržaní zákonom stanovených podmienok. Prevádzkovateľ môže predávať potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, len ak sú potraviny bezpečné, zreteľne označené, že ide o potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti a zreteľne priestorovo oddelené od ostatných potravín.

Zároveň sa ustanovuje, že za bezpečnosť predávaných potravín, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti zodpovedá prevádzkovateľ, ktorý takéto potraviny predáva. Tiež sa návrhom znižuje minimálna hranica pokuty pri opakovanom porušení povinností, za ktoré bola uložená pokuta.

Okrem toho sa predloženým návrhom zákona umožňuje, aby v prípade nekalej súťaže alebo uplatnení neprimeraných podmienok v obchode s potravinami na strane prevádzkovateľa, orgán úradnej kontroly potravín pri určení výšky pokuty prihliadal aj na hospodársku výhodu, ktorú mohol prevádzkovateľ protiprávnym konaním získať.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR