Kontroverzný projekt pri Sade Janka Kráľa získal po rokoch zelenú od bratislavského magistrátu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Green Park, Bratislava
Green Park, Bratislava Zdroj: Expoline
Tento článok pre vás načítala AI.

Kontroverzný projekt, ktorý má vyrásť na pozemkoch pod bývalým futbalovým štadiónom Artmedia pri Sade Janka Kráľa v Petržalke, získal po rokoch sporov kladné stanovisko bratislavského magistrátu.

Po rokoch nejasností a sporov okolo pozemkov pod bývalým futbalovým štadiónom Artmedia pripravil súkromný vlastník a investor po viacerých zamietnutých pokusoch projekt výstavby, ktorý je v súlade s územným plánom,“ uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.

O osude pozemkov pod štadiónom rozhodlo už v roku 2012 vtedajšie mestské zastupiteľstvo. V rámci Zmien a doplnkov územného plánu 02 preklasifikovalo túto plochu na rozvojové územie. „Táto zmena namiesto pôvodnej športovej a voľnočasovej infraštruktúry už umožnila rozsiahlu výstavbu vybavenosti celomestského charakteru, vrátane nákupných a obslužných centier, výškových objektov, administratívy a sčasti aj bývania,“ poznamenal primátor.

green park, Bratislava
Green park, Bratislava Grafobal Group Development

Prvý zámer vyvolal vlnu nevôle, rozhodnutie zrušili

Investor Grafobal Group Development predstavil zámer pod názvom Green Park v roku 2016 ako komplex tvorený kancelárskou budovou, bytovkami a rezidenčnou vežou. Návrh vyvolal vlnu nevôle, po niekoľkých úpravách však získal kladné stanovisko EIA. „Podľa nášho názoru však charakter plánovanej výstavby a jej funkcie išli nad rámec regulatívov daných aj novým územným plánom,“ skonštatoval primátor.

Magistrát sa voči rozhodnutiu Okresného úradu hneď po jeho zverejnení v roku 2109 odvolal. Ministerstvo dopravy sa postavilo na stranu mesta a v roku 2020 územné rozhodnutie zrušilo. „Investorovi sme jasne komunikovali, že akákoľvek výstavba v tomto území, na ktorú z titulu vlastníctva pozemkov má nárok, musí rešpektovať územný plán aj charakter územia,“ ozrejmil Vallo.

Nový projekt rešpektuje územný plán

V novom projekte je výšková budova redukovaná o päť podlaží oproti pôvodnému zámeru. Rozsiahle prvé podzemné podlažie, ktoré bolo predtým umiestnené nad terénom a tvorilo bariéru v území, je po novom zasunuté pod zem. Posilnený je tiež celkový podiel občianskej vybavenosti oproti bývaniu, čo podľa mesta napĺňa funkciu definovanú v územnom pláne.

My si samozrejme vieme predstaviť aj iné využitie tohto územia v prospech Bratislavčanov, ako napríklad zariadenia pre kultúru a ďalšie voľnočasové aktivity, ktoré by lepšie reflektovali zadefinovanú funkciu občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu. Tento pozemok je ale v súkromnom vlastníctve a mesto jednoducho nemá možnosť nariadiť vlastníkovi, čo presne by na ňom v rámci vybavenosti mal postaviť,“ vysvetlil primátor.

Polyfunkčný komplex s hotelom, administratívou aj bytmi

Zákonná povinnosť mesta je posúdiť prostredníctvom záväzného stanoviska k investičnej činnosti výlučne to, či projekt je alebo nie je v súlade s územným plánom. Samotné stavebné povolenie následne vydáva stavebný úrad príslušnej mestskej časti. „Po viacerých návrhoch, voči ktorým sme sa opakovane nesúhlasne vyjadrovali, investor svoj zámer prispôsobil a v tejto podobe projekt už splnil zákonné podmienky pre vydanie súhlasného stanoviska,“ doplnil Vallo.

Po novom teda pôjde o polyfunkčný komplex pozostávajúci z ubytovacieho zariadenia – hotela, administratívy, bývania a drobných prevádzok vybavenosti s parkovaním v spoločnom suteréne. Projekt bude pozostávať z viacerých budov, vrátane jednej výškovej, byty budú tvoriť necelých 30 percent nadzemnej podlažnej plochy. Smerom k Sadu Janka Kráľa bude orientovaný aktívny parter s prevádzkami vybavenosti, ktoré budú určené pre verejnosť.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Matúš Vallo
Firmy a inštitúcie Grafobal Group Development