Sad Janka Kráľa

Sad Janka Kráľa sa dočká premeny ( SITAreality.sk)

Po májovej výzve na revitalizáciu Sadu Janka Kráľa sa do súťaže o jeho premenu prihlásili štyri tímy uchádzačov. Sad Janka Kráľa sa stane ešte príjemnejším miestom oddychu pre obyvateľov Bratislavy.