Výška dotácie na nájomné bývanie porastie, dôvodom je zdražovanie a nedostatok stavebných materiálov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Náklady na obstaranie nájomných bytov s podporou štátu sa zvýšia vzhľadom na nárast cien stavebných prác a materiálov. Z rovnakého dôvodu bude vyššia aj dotácia na obstaranie nájomných bytov stavebnou úpravou v bytových domoch, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou alebo sú v lokalitách na zozname Svetového dedičstva UNESCO.

Zdražovanie stavebných materiálov

Ministerstvo dopravy a výstavby SR navrhuje navýšiť obstarávacie náklady a dotáciu na nájomné byty o štvrtinu vo vyhláške o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu.

Skrátené medzirezortné pripomienkové konanie k tomuto návrhu potrvá do 9. júna, upravená vyhláška by mala nadobudnúť účinnosť 15. júla 2022.

Limity obstarávacích nákladov a výška dotácie na nájomné byty sa majú zvýšiť o 25,5 % oproti úrovni k 1. januáru 2021. V porovnaní s výškou obstarávacích nákladov a dotácie k 1. januáru 2022, ktorá pre vlaňajší vývoj cien stavebných prác a stavebných materiálov vzrástla o 8,1 %, navrhované zmeny znamenajú zvýšenie o 17,4 %.

Novela vyhlášky zároveň navrhuje, aby mestá s 10-tisíc a viac obyvateľmi boli zaradené do pásma spolu s krajskými mestami.

Práce na projektoch utíchli

Ceny stavebných prác pre novú výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu bytových budov podľa údajov Štatistického úradu SR v prvom štvrťroku 2022 medziročne vzrástli 25,5 %.

Dôvodom sú následky vojnového konfliktu na Ukrajine, či nedostatok stavebných materiálov. V súvislosti s touto situáciou zhotovitelia zastavujú stavby nájomných bytov, pretože za dohodnuté ceny ich nedokážu dokončiť.

Pri zvýšených obstarávacích nákladoch stavieb si samospráva zabezpečí dofinancovanie z vlastných zdrojov, alebo požiada o zvýšenie úveru poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania.

Vyhláška nadväzuje na zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, podľa ktorého rezort dopravy poskytuje dotácie na obstaranie nájomného bytu na sociálne bývanie, na obstaranie technickej vybavenosti a na odstránenie systémovej poruchy bytového domu. Dodržanie určenej výšky obstarávacích nákladov je jednou zo základných podmienok pre poskytnutie dotácie.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MDV Ministerstvo dopravy a výstavby SR