Akadémia umení v Banskej Bystrici rozšírila rady Konzorcia slovenských univerzít, jeho prezidentom zostáva Rudolf Kropil

Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Konzorcium slovenských univerzít U10+ sa rozšíri o Akadémiu umení v Banskej Bystrici. Prezídium Konzorcia o tom rozhodlo na svojom zasadnutí v Bratislave. Na post prezidenta Konzorcia bol na ďalšie obdobie zvolený rektor Technickej univerzity vo Zvolene Rudolf Kropil.

Prvým viceprezidentom sa stal rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vladimír Hiadlovský. Za viceprezidentov zvolili rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslava Demka a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinanda Daňa. Konzorcium o tom informovalo v tlačovej správe.

V poslednom období sa prezídium konzorcia venovalo najmä hľadaniu riešení v rámci súčasných tém vysokoškolského vzdelávania.

Ide napríklad o novelizáciu zákona o vysokých školách či vyhlásenie adresované vláde SR „Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku!“, ktoré upozornilo na kritický stav financovania vysokých škôl, a tiež na metodiku určovania dotácií verejným vysokým školám a určeniu výšky dotácie.

Konzorcium U10+

je prvým konzorciom slovenských vysokých škôl. Je tiež zapísané do registra konzorcií vysokých škôl. V oblasti vysokoškolského vzdelávania začína tretí rok svojho pôsobenia.

Jeho poslaním je efektívna spolupráca medzi členskými univerzitami a to ako v oblastiach vzdelávania a starostlivosti o študentov, tak aj vo výskumnej, vývojovej, projektovej, umeleckej či inej tvorivej činnosti. Rovnako ide aj o spoluprácu pri napĺňaní spoločenskej úlohy vysokých škôl.

„Hlavné ciele konzorcia sú zlepšenie národného, medzinárodného a úniového postavenia členských univerzít, zabezpečovanie a zvyšovanie kvality vzdelávania, vedy, výskumu a umeleckej činnosti, získavanie a efektívne využívanie ľudských a finančných zdrojov, posilnenie vzájomnej synergie kapacít a aktívna spolupráca s ďalšími združeniami univerzít a iných subjektov podporujúcich vzdelávaciu a vedeckú činnosť na Slovensku a v zahraničí,“ uvádza sa v tlačovej správe.

Jeho zakladajúcimi členmi sú Ekonomická univerzita v Bratislave, Katolícka univerzita v Ružomberku, Prešovská univerzita v Prešove, Technická univerzita vo Zvolene, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita J. Selyeho v Komárne, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ferdinand DaňoJaroslav DemkoRudolf KropilVladimír Hiadlovský
Firmy a inštitúcie Konzorcium U10+